Starta eget företag

Ordförklaringar

Startar du ett eget företag när du är arbetslös har du inte längre rätt till ersättning. Vi gör en helhetsbedömning. Det kan räcka med att du registrerar ett domännamn, marknadsför dig och lämnar en offert för att du ska räknas som egen företagare.

Starta eget som arbetslös – ersättningsrätten upphör

Om du påbörjar en egen verksamhet när du är arbetslös upphör din rätt till a-kassa eftersom ersättningen inte får användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den dag som du startar verksamheten måste du meddela oss detta och från och med samma dag ska du tidrapportera heltidsarbete.

När börjar den egna verksamheten?

För att ha rätt till a-kassa krävs att du vill och kan ta alla lämpliga arbeten. Du måste därför vara uppmärksam när du förbereder din egna verksamhet så att du noterar då din verksamhet tar sådana former att du inte längre kan räknas som arbetslös.

Företagare eller inte?

Vi gör en samlad bedömning när vi avgör om du räknas som företagare gör vi en samlad bedömning av din situation. Vi tittar bland annat på följande:

  • om du lämnar offert, marknadsför verksamheten eller har kundkontakter.
  • om du registrerar ett företagsnamn, skaffar f-skattsedel, skaffar lokal eller liknande.

Dessa faktorer är i och för sig starka indikatorer på att du är företagare men varje aktivitet måste bedömas i sitt sammanhang.

Fortsätt att vara medlem i a-kassan

Fortsätt att vara medlem hos oss när du startar eget. Skulle ditt företag inte vara lönsamt och du är tvungen att lägga ner kan du ha rätt till ersättning igen. Har du till exempel varit verksam kortare tid än 12 månader kan du fortsätta på din pågående ersättningsperiod.

Mer om uppehåll i ersättningen

Stöd vid start av företag

Det är arbetsförmedlingen som beviljar stöd vid start av näringsverksamhet, även kallat starta eget-bidrag.

Mer om starta eget-bidrag

Uppdaterad: 17 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!