Timarbete och deltid: ny regel

Ordförklaringar

När du är deltidsarbetslös är perioden som du kan få a-kassa begränsad. Och om du fortfarande är arbetslös efter 60 veckor har du möjlighet att fortsätta att få a-kassa, men bara om du då är helt arbetslös. Hur länge du kan få a-kassa beror förstås på om du har ersättningsdagar kvar på din ersättningsperiod – antalet ersättningsdagar kan du kontrollera i Mina sidor.

75-dagarsregeln räknas om enligt 60-veckorsregeln

Har du varit deltidsarbetslös och fått a-kassa på deltid enligt 75-dagarsregeln*? Om du har fått färre än 75 deltidsdagar räknas de om enligt 60-veckorsregeln, och du kan fortsätta att deltidsstämpla så länge som du har deltidsveckor kvar. Det är den tid du varit arbetslös som styr – inte när du ansöker om ersättning. Det spelar därför ingen roll när du skickat in dina kassakort.

Har du fått alla deltidsdagar?

Skulle din rätt till deltidsersättning ha tagit slut, på grund av att du redan fått 75 deltidsdagar, kan du ändå ha rätt till fortsatt deltidsersättning från och med den 15 maj 2017. Det som krävs är att du har ersättningsdagar kvar på din period och att du inte redan har fått deltidsersättning i 60 veckor.

Är du ensamstående och har hemmaboende barn under 18 år? Då har du möjlighet att anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information.

En deltidsvecka är en vecka som du både arbetat och fått a-kassa

En deltidsvecka är en vecka där du varit arbetslös och fått a-kassa med en eller flera ersättningsdagar. Oavsett om du har arbetat 1 dag i en vecka eller 4 dagar i en vecka så räknas den som en deltidsvecka.

Mer rättvist med 60 veckor

60-veckorsregeln innebär att de som deltidsarbetar kan få a-kassa lika länge som helt arbetslösa personer. Med 60-veckorsregeln har 99 procent av våra medlemmar som nu deltidsarbetar möjlighet att göra det längre med a-kassa. Det är bara personer som arbetar mycket varje vecka och därför får 1 ersättningsdag per vecka som kan få sin maximala tid som deltidsarbetslös något förkortad. Idag kan de få a-kassa i 75 veckor, från och med den 15 maj kan de få ersättning i 60 veckor.

*75-dagarsregeln är den som gäller till och med den 14 maj 2017.

 

Så räknar vi om

Exempel 1
Om du har fått 3 deltidsdagar per vecka under 10 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 10 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 30 av dina 75 deltidsdagar och när de nya reglerna träder i kraft får du istället för 45 deltidsdagar rätt till 50 deltidsveckor (60 veckor-10 veckor = 50 veckor).

Exempel 2
Om du har fått 4 deltidsdagar per vecka under 19 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 19 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 75 av dina 75 deltidsdagar och när de nya reglerna träder i kraft får du istället för 0 deltidsdagar rätt till 41 deltidsveckor (60 veckor-19 veckor = 41 veckor).
Eftersom den gamla regeln gäller för tid fram till och med den 14 maj 2017 så kan du inte få ersättning i kombination med deltidsarbete igen förrän de nya reglerna börjar gälla. Det vill säga först från och med tidrapporter (kassakort) för tid som avser vecka 20 2017 och framåt.

Exempel 3
Om du har fått 1 deltidsdag per vecka under 60 veckor för tid före den 15 maj 2017 så räknar din a-kassa av 60 veckor från de 60 deltidsveckorna från och med den 15 maj 2017. Det innebär att du har använt 60 av dina 75 deltidsdagar. När de nya reglerna träder i kraft har du istället för 15 deltidsdagar inte rätt till några deltidsveckor (60 veckor-60 veckor= 0 veckor). Det innebär att du inte kan få ersättning under veckor som du kombinerar ersättningen med deltidsarbete. Du kan dock ha rätt till ersättning under veckor då du är helt arbetslös.

Uppdaterad: 14 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!