Grundvillkor för ersättning

Ordförklaringar
kvinna med ipad

För att få ersättning grundad på inkomsten måste man varit medlem i 12 månader eller mer. Har man varit medlem kortare tid kan man få ett lägre belopp grundat på arbetstiden. Viktigt är att registrera sig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Det kan man inte göra retroaktivt.

Grundvillkor för alla

Det som gäller för att man ska ha rätt till a-kassa grundad på lönen är att man uppfyller tre grundvillkor. 

 1. Medlemsvillkoret - varit medlem i en a-kassa i 12 månader. 
 2. Arbetsvillkoret - ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 80 timmar per kalendermånad. Vi tittar först på det senaste året. Tiden vi räknar på kan förlängas om man till exempel varit föräldraledig, avslutat heltidsstudier eller varit sjuk. Arbetsvillkoret måste uppfyllas under medlemskapstiden.
 3. Registrerad på arbetsförmedlingen - att man kan söka och ta arbete i Sverige

Har man inte hunnit vara med i a-kassan i 12 månader kan man ändå få ersättning grundad på arbetstiden. Grundersättningen är max 365 kronor per dag.

Arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen

Arbetsvillkoret

Hinder för ersättning

Tid som kan hoppas över

Arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen

Man kan bara få ersättning när man är registrerad på arbetsförmedlingen - det går inte registrera sig retroaktivt.

För att räknas som arbetslös ska man uppfylla följande:

 1. Vara registrerad på arbetsförmedlingen.
 2. Söka arbete aktivt.
 3. Villja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.
 4. Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
 5. Befinna sig i Sverige. Det finns vissa undantag.

Arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret innebär att man måste ha arbetat minst sex månader, minst 80 timmar per kalendermånad de senaste tolv månaderna. Om man inte har arbetat utan studerat på heltid, varit sjuk eller varit hemma med barn kan man ändå klara arbetsvillkoret om det finns arbete längre tillbaka i tiden.

Har man inte arbetat tillräckligt men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan man få räkna totalt två sådana månader som arbetad tid.

Alternativregeln

80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har man arbetat sammanlagt 480 timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan man ha rätt till ersättning enligt alternativregeln. Ring oss för mer information. 

Mer om arbetsvillkoret

Mer om överhoppningsbar tid

Mer om arbetsgivarintyg

Vad kan hindra rätt till ersättning?

Det här kan hindra rätten ersättning är:

 • Jobbat för lite Grunden till ersättning är arbete minst 80 timmar i månaden sex månader det senaste året.
 • Aktivt företag Hela företaget måste vara vilande för att man ska få ersättning. Mer om företag
 • Studier som inte avslutats Studierna måste vara avslutade eller definitivt avbrutna. Mer om studier
 • Utlandsvistelse För att ha rätt till ersättning måste man i de allra flesta fall befinna sig i Sverige.

Tid som kan hoppas över

Om man det senaste året har varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig kan vi ofta hoppa över den tiden och räkna på arbete som ligger tidigare. Vi kan hoppa över 5 år och räkna på det sjätte året.

 1. Hemma med barn yngre än två år.
 2. Hemma med barn äldre än två år kombinerat med föräldrapenning på minst halvtid.
 3. Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år.
 4. Sjukskriven på minst halvtid.

Mer om överhoppningsbar tid

 

Räkna ut din ersättning

Läs hela Lag (1997:238) om Arbetslöshetsförsäkringen här

 

 

 
Uppdaterad: 25 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!