Anställd

Ordförklaringar
man vid dator

Vi behöver ett arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna och det fyller arbetsgivaren i när anställningen upphört. Det som kan påverka när ersättningsperioden inleds är om man sagt upp sig själv.

När man varit anställd ska man alltid göra det här:

 • Registrera sig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen.
 • Fylla i en Ansökan om ersättning i Mina sidor.
 • Begära ett arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna av sin arbetsgivare. Det gör man också via Mina sidor.
 • Registrera sitt bankkonto för utbetalning på www.swedbank.se/kontoregister
 • Fylla i tidrapporter i Mina sidor.

Varför upphörde anställningen?

Uppsagd av arbetsgivaren

Egen uppsägning

Avgångsvederlag

Konkurs

Avsked

Gått ner i arbetstid

Tjänstledig

Tidsbegränsad anställning/Uppdrag

Provanställning

Uppsagd av arbetsgivaren

 • Man räknas som arbetslös när uppsägningstiden har löpt ut. Registrera dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen. 
 • Begär att din arbetsgivare fyller i arbetsgivarintyg via Mina sidor. Det kan man först göra när anställningen upphört. 

Egen uppsägning

Även om man säger upp sig själv har man rätt till ersättning om man uppfyller villkoren. Det som händer är att man blir avstängd i 45 ersättningsdagar om man inte har giltiga skäl. Med giltiga skäl menar vi till exempel hälsoskäl styrkta av läkare eller att man har blivit trakasserad på arbetsplatsen. Fler skäl hittar du här 

Säger man upp sig kan det hända att man inte har rätt till någon inkomstförsäkring via facket. Kontrollera vilka villkor som gäller för dig med dem.

Tidrapportera under hela avstängningstiden i Mina sidor. När de 45 dagarna har gått inleds perioden – precis som för alla andra – med en karenstid på 6 dagar. Sammanlagt tar det ungefär 2 månader innan man får sin första utbetalning från oss.

För att avstängningsdagarna ska dras måste man antingen

 • vara arbetslös, registrerad på arbetsförmedlingen och söka/kunna ta arbete eller
 • arbeta minst 3 timmar om dagen

Skulle man till exempel åka på semester under avstängningstiden skjuts den framåt. Det är viktigt att man söker ersättning direkt efter anställningen har upphört så att ersättningen inte sänks i onödan. Efter 16 veckor (112 kalenderdagar) är avstängningen alltid överspelad.

Avgångsvederlag

När man fått ett avgångsvederlag behöver vi förutom arbetsgivarintyg en kopia på överenskommelsen.

Gör så här:

 • För att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan måste man registrera sig som arbetslös hos arbetsförmedlingen. 
 • Skicka in handlingar till oss i Mina sidor så kan vi fatta beslut om när man kan söka ersättning från oss.
 • Vi fattar ett avslagsbeslut om när man inte har rätt till ersättning. Skulle man vara arbetslös efter tiden med avgångsvederlag får man söka ersättning igen och ladda upp handlingar som styrker vad man gjort under tiden med vederlag.

Mer om avgångsvederlag

Konkurs

 • Vid en konkurs går en konkursförvaltare in och beslutar om man har rätt till statlig lönegaranti eller inte.
 • Det är till konkursförvaltaren som man vänder sig till med frågor om anställningen, löneutbetalningar eller när man vill ha ett arbetsgivarintyg.
 • Skulle konkursförvaltaren komma fram till att man inte har rätt till statlig lönegaranti får man ett skriftligt beslut.
 • Om man är arbetsbefriad under tiden med lönegaranti ska man registrera sig på arbetsförmedlingen.

Arbetslös efter lönegaranti? Skulle man bli arbetslös efter en konkurs ska man registrera sig på arbetsförmedlingen dagen efter att din rätt till statlig lönegaranti upphört, det är från den dagen man räknas som arbetslös.

Längre uppsägningstid än lönegaranti? Skulle man enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad man får i statlig lönegaranti gäller lönegarantitiden. Rätten till lönegaranti framgår av det beslut man får från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen.

Avsked

Om man grovt misskött sitt arbete eller brutit mot anställningskontraktet kan man bli avskedad. Ett avsked innebär att man får sluta utan uppsägningstid.

 • Sök ersättning direkt om du blivit avskedad. Detta för att den genomsnittliga inkomsten inte ska sänkas.
 • Om man fått sluta på grund av olämpligt uppförande riskerar man att bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar. Exempel på olämpligt uppförande är att man är frånvarande utan giltig anledning eller utför en kriminell handling riktad mot arbetsgivaren.
 • Efter 16 veckor (112 kalenderdagar) är avstängningen alltid överspelad.

Gått ner i arbetstid

För att ha rätt till a-kassa ska arbetslösheten vara ofrivillig.

 • Om man själv väljer att gå ner i arbetstid räknas man inte som arbetslös och har inte rätt till ersättning.
 • Blir man uppsagd på deltid kan man ha rätt till viss ersättning. Vi jämför då hur många timmar per vecka man i genomsnitt arbetade före man fick gå ner i arbetstid, med hur många timmar per vecka man arbetar nu.

Tjänstledig

När man är tjänstledig är man fortfarande anställd och kan därför inte få ersättning från a-kassan. Detta gäller alltid oavsett om man har rätt till lön eller inte.

Två undantag I två fall kan man ha rätt till ersättning under förutsättning att man uppfyller övriga villkor:

 1. Om man på grund av hälsoskäl inte kan arbeta varken på nuvarande arbete eller på annat arbete hos arbetsgivaren men inte längre har rätt till sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömt att man har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.
 2. Om man är tjänstledig från ett deltidsarbete för att utföra ett annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad och dessa två arbeten inte går att kombinera.

Tidsbegränsad anställning/Uppdrag

En tidsbegränsad anställning innebär att det finns ett slutdatum för arbetet redan när man börjar jobba. Det behövs inte behövs någon uppsägning för att anställningen ska ta slut och arbetsgivaren kan i normalfallet inte avsluta den i förtid. 

Har man arbetat mycket för en och samma arbetsgivare ska arbetsgivaren ge ett skriftligt besked om att anställningen kommer att ta slut senast en månad före det överenskomna slutdatumet. Som ”mycket arbete” menas om man sammanlagt arbetat mer än 12 månader de senaste tre åren eller säsongsarbetat i sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.

Provanställning

En provanställning räknas som en tillsvidareanställning.

 • Väljer man själv att avsluta den räknas det som att man sagt upp sig på själv och man kan bli avstängd 45 ersättningsdagar.
 • Väljer arbetsgivaren att avsluta provanställningen har man en uppsägningstid på två veckor och det räknas som man blivit uppsagd och det blir ingen avstängning.

Mina sidor 

Bli medlem i a-kassan

Uppdaterad: 26 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!