Doktorand/Forskare

Ordförklaringar

I arbetslöshetsförsäkringen görs ingen skillnad mellan forskarstuderande och andra studeranden. Det betyder att du måste ha avslutat dina studier eller definitivt avbrutit dem för att ha rätt till ersättning. Samma regler gäller för licavhandlingar som för doktorander.

När räknas man som arbetslös?

Att du som studerat är klar med studierna är förutsättningen för du ska kunna räknas som arbetslös. Hur doktorandstudierna varit finansierade är inte av betydelse när vi bedömer om du är arbetslös eller inte.

I arbetslöshetsförsäkringens mening har du slutat studera

  • när studierna är avslutade eller
  • när studierna är definitivt avbrutna

Vad innebär studieuppehåll?

Det är inte ovanligt att en forskarstuderande har frivilliga eller ofrivilliga avbrott i sitt avhandlingsarbete. För att betraktas som arbetslös och då kunna få a-kassa måste doktoranden i det läget avbryta sina forskarstudier. Avbrottet måste vara definitivt.

Om endast disputationen återstår

När avhandlingsarbetet är klart kan du vara ersättningsberättigad även om själva disputationen återstår. När du kan styrka att avhandlingsarbetet är avslutat och att manus är färdigt anses studierna vara avslutade även om det skulle kvarstå mindre redaktionella ändringar, till exempel efter frågor från den som ska trycka avhandlingen. Dagen för disputationen deklareras som "förhinder" på kassakortet.

Doktorandtjänst räknas med i arbetsvillkoret

När arbetsvillkoret, som är en förutsättning för arbetslöshetsersättning, ska prövas betraktas i normalfallet perioder med heltidsstudier som överhoppningsbar tid förutsatt att studierna är avslutade eller definitivt avbrutna. Tid med utbildningsbidrag (minst halvtid) från universitet betraktas alltid som studier, medan det arbete (undervisningstimmar) som utbildningsbidraget brukar kombineras med kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor om de är minst 80 timmar per månad.

Tid med doktorandtjänst betraktas som vilket reguljärt förvärvsarbete som helst och kan därför räknas med i ett arbetsvillkor. Du som haft doktorandtjänst hela tiden som forskarstuderande behöver av den anledningen aldrig fundera på om studietiden är överhoppningsbar eller inte.

Stipendium räknas inte med

Skulle du finansiera dina forskarstudier med stipendium kan vare sig tiden eller pengarna räknas med i arbetsvillkor. Tid med stipendium under utbildningstiden är att jämställa med andra studier. De är alltså överhoppningsbara om de bedrivits på heltid.

Mer om överhoppningsbar tid

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 14 juni 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg