Söka ersättning/tidrapportera Se dina uppgifter/inbetalningar

Sjuk

Ordförklaringar

I vanliga fall ska du uppfylla villkoren för a-kassa under 12-månadersperioden direkt före arbetslösheten. Din ersättning beräknas på samma månader. Har du varit sjuk och arbetat mindre än 80 timmar en månad kan den hoppas över. För varje månad som du varit sjuk lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader. 

Sjukmånader räknas inte med

Om du till största delen har varit sjuk en månad ska den inte räknas med när vi prövar om du uppfyller villkoren och när vi beräknar storleken på din ersättning. Varje månad som du varit sjuk och arbetat mindre än 80 timmar ersätter vi med en månad som ligger längre tillbaka i tiden, på så sätt kommer man åt månader som är fördelaktiga för dig att räkna på.

Sjuktid ska styrkas

När du ansöker om ersättning ska du meddela oss att du har varit sjuk så kan vi stämma av mot Försäkringskassan. Har du inte fått sjukpenning därifrån kan du styrka din sjukdom med läkarintyg.

Arbete styrks på arbetsgivarintyg

Din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg för de tolv månader du har arbetat 80 timmar eller mer per månad.

Till arbetsgivarintyg

Undrar du hur du tidrapporterar sjukdom? Här hittar du information om det

 

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 17 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg