Alla villkor

Ordförklaringar

Om du har varit medlem minst 12 månader och arbetat 80 timmar i månaden eller mer i sex månader har du klarat villkoren för arbetslöshetsersättning. Är du dessutom arbetslös, anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande har du rätt till utbetalningar från oss. Hur mycket du kan få beror på hur mycket du har arbetat och vad du har tjänat före arbetslösheten.

Tre villkor för a-kassa

Det finns tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få ersättning som baseras på din lön. Det är också möjligt att få en lägre ersättning grundad på din arbetstid om du inte varit medlem tillräckligt länge eller inte alls.

  1. Arbetsvillkoret Arbete minst 6 månader, 80 timmar per kalendermånad.
  2. Arbetslös Registrerad på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande.
  3. Medlemsvillkoret Betalande medlem i en a-kassa och ha varit det i minst 12 månader*.

*Om du uppfyller de två första villkoren men inte medlemsvillkoret kan du få ändå få ersättning i form av grundbelopp (max 365 kr/dag).

Arbetsvillkoret: 80 timmar, 6 månader

Arbetsvillkoret är uppfyllt om du har arbetat minst sex månader, 80 timmar eller mer per kalendermånad. Du har 12 månader på dig att kvalificera dig. Det betyder att vi, i första hand, frågar efter hur mycket du har arbetat året direkt innan du registrerade dig på arbetsförmedlingen. När vi räknar ut ersättningen slår vi alltid ut den arbetade tiden på 12 månader. Det är därför viktigt att du skickar in intyg på alla arbeten du haft.

Mer om hur vi räknar ut ersättningen

Vi behöver ett arbetsgivarintyg för att räkna ut din ersättning.

Kvalifikationstiden kan förlängas

Kanske har du inte arbetat minst sex månader med 80 arbetstimmar under de senaste tolv månaderna? Då är det viktigt att du redovisar vi du gjort istället för att arbeta. Har du studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan kvalifikationstiden för arbetsvillkoret förlängas med så kallad överhoppningsbar tid.

Mer om överhoppningsbar tid

Alternativvillkoret

Skulle du inte klara arbetsvillkoret på 80 timmar och sex månader prövar vi om du klarar det alternativa arbetsvillkoret. För det krävs att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande sexmånadersperiod. Varje arbetad månad måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Då räknas du som arbetslös

För att du ska ha rätt till a-kassa gäller det att förutom uppfylla grundvillkoren också göra det här.

  1. Vara registrerad hos arbetsförmedlingen. Tänk på att du inte kan registrera dig retroaktivt.
  2. Aktivt söka arbete.
  3. Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar i veckan.
  4. Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
  5. Befinna dig i Sverige.*

Du kan bara få ersättning för dagar som du är registrerad på arbetsförmedlingen, och du kan inte anmäla dig retroaktivt.

*Det finns undantag. Läs mer på www.aea.se/utland

Uppdaterad: 25 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!