Karens

Ordförklaringar
timglas karens

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sex karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om man har sagt upp sig.

  • En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för.
  • Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång.
  • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.

Tidrapportera i Mina sidor för att karensdagarna ska börja räknas. Max fem dagars karens kan räknas per vecka.

Karenstiden och ersättningstidens längd (Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring)

21 § Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 6 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Lag (2008:412).

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Om man har sagt upp sig

Om man har valt att säga upp sig från din anställning utan giltiga skäl blir man avstängd 45 ersättningsdagar. Ersättningsperioden inleds sedan med sex dagars karens. Sammanlagt får man ingen ersättning från a-kassan under 51 ersättningsdagar (drygt 10 veckor).

Mer om att säga upp sig

Uppdaterad: 10 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!