Lärare, ferielön

Ordförklaringar

Om man blir arbetslös som lärare har detaljerna i anställningen betydelse för den a-kassa. Har man fått ferielön kan man inte få ersättning för delen av sommarlovet som ferielönen gäller. Det gäller också om man deltidsarbetar som lärare och får a-kassa för resterande tid.

Universitetslärare

Uppehållstjänst

Cirkelledare

Ferielön påverkar rätten till a-kassa

Den som arbetat in ferielön kan inte få ersättning för den del av sommarlovet som man har rätt till ferielön.

  • Har man arbetat heltid under hela läsåret har man rätt till ferielön för hela sommarlovet.
  • Har man arbetat halva läsåret får man ferielön för ungefär halva sommarlovet.

Vi räknar fram det antal ferielönedagar man har rätt till utifrån den anställningsgrad man haft under höst- och vårtermin och hur många dagar man arbetat. Motsvarande antal feriedagar läggs sedan ut under sommaren och man kan inte få a-kassa för samma period som du har ferielön.

  • Lärare som följer de kommunala läraravtalen arbetar in sin ferieledighet genom att arbeta 45 timmar per vecka under läsåret. Av de 45 timmarna är 35 arbetsplatsförlagda och ytterligare ett mindre antal timmar är lektionstid. Kontakta lönekontoret om du är osäker på vad som gäller för dig.
  • Om man är anställd med semestertjänst arbetar du in semesterersättning. Den påverkar inte rätten till ersättning.
Exempel på ferielön

Har du fått brev från oss om ferielön?

Om vi har uppgift om att du någon under det senaste året har arbetat som lärare utreder vi om du har fått ferielön. För detta behöver vi arbetsgivarintyg för hela läsåret. På intyget framgår det om du har tjänat in ferielön. Om du inte har haft ferielön räcker det med en kopia av anställningsavtalet eller ett skriftligt intyg från skolan som styrker detta.

Universitetslärare

Arbetar du som timanställd lärare vid universitet eller högskola är det troligt att du ska räkna om dina arbetade lektioner när du tidrapporterar. Hur lektionerna räknas om till timmar beror på vad de kallas i anställningsbeviset, inte på din formella behörighet. Omräkningen krävs då för att se vad den arbetade tiden motsvarar i en 40-timmarsvecka.

Heltidsmåttet för universitetslärare kan variera mellan läroanstalterna. Ta därför reda på vad som gäller för dig. Här redovisar vi de vanligaste heltidsmåtten.

  • Lektorstimmar: En lektor undervisar 10 lektioner/vecka eller 400 lektioner/år. Räkna om den arbetade tiden till klocktimmar genom att multiplicera antalet lektionstimmar med 4.
  • Adjunktstimmar: En lektor undervisar 15 lektioner/vecka eller 630 lektioner/år. Räkna om den arbetade tiden till klocktimmar genom att multiplicera antalet lektionstimmar med 2,7.
  • Annan undervisning: Multiplicera antalet lektionstimmar med faktor 1,5

Så kallade assistenttimmar ska inte räknas om.

Uppehållstjänst

Den som har uppehållstjänst har en månadslön och uppehållsfaktor som dras av vid löneutbetalningen. Mellanskillnaden sparas och betalas ut av arbetsgivaren till sommaren. Det gör att du får lön för uppehållet fastän du inte arbetar. Om du blir arbetslös efter ett arbete med uppehållstjänst ska du kontakta oss för information om hur rätten till a-kassa påverkas av uppehållstjänsten.

Cirkelledare

Du som arbetar som cirkelledare kan ha tjänat in lön för tjänstgöringsfri tid. Om du får ersättning för tjänstgöringsfri tid ska du räkna om antalet arbetade lektioner innan du tidrapporterar.

Så här räknar du om:

(Antal lektioner x40)/27= Antal arbetade timmar på tidrapporten

Exempel: (2x40)27=3 timmar

Uppdaterad: 15 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!