Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Pul

Ordförklaringar

Här är information om hur vi på Akademikernas a-kassa behandlar dina personuppgifter och hur du kan få oriktiga personuppgifter rättade.

Skyddet för din personliga integritet

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person är personuppgifter. Akademikernas a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av ärenden om medlemskap och om arbetslöshetsersättning, där uppgifterna används enligt bestämmelserna i lagen (1997:239) arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Akademikernas a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Akademikernas a-kassa behandlar, vilket innebär ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert.

Akademikernas a-kassas informationsutbyte

I ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning behöver Akademikernas a-kassa uppgifter om bland annat enskildas identitet och adress samt tidigare arbete och lön. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den enskilde, men Akademikernas a-kassa får också uppgifter från bl.a. Arbetsförmedlingen. Akademikernas a-kassa uppdaterar adressuppgifter via Skatteverket samt inhämtar uppgifter om studier från CSN och om socialförsäkringar från Försäkringskassan. Enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet kan Akademikernas a-kassa lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommuner och Skatteverket. Till Skatteverket lämnar Akademikernas a-kassa också uppgifter om utbetald ersättning och preliminärskatt. Akademikernas a-kassa är skyldig att göra anmälan till polismyndigheten vid misstanke om brottslighet enligt bidragsbrottslagen (2007:612).

För att kunna utbetala arbetslöshetsersättning lämnar Akademikernas a-kassa uppgifter om mottagarens identitet, belopp och konto till Swedbank, som är Akademikernas a-kassas bank.

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som Akademikernas a-kassa har registrerat om dig. Sådan information lämnas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Ansökan om sådant registerutdrag sker skriftligen. Information om vilka personuppgifter som behandlats lämnas vanligen inom en månad. Här hittar du en blankett för ansökan om registerutdrag.

Begäran om rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som Akademikernas a-kassa behandlar om dig, t.ex. om en uppgift är felaktig eller ofullständig. Meddela i sådana fall Akademikernas a-kassa vilken uppgift det gäller och hur du vill att den ska rättas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Ring 08- 412 33 00 eller mejla till info@aea.se.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 10 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!