Försäkrad i EU/EES

Ordförklaringar

Du kan oftast inte vara arbetslöshetsförsäkrad i Sverige när du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz. Du betalar avgifter till ditt arbetslands socialförsäkringssystem och omfattas därmed av den sociala tryggheten där. I den ingår även arbetslöshetsförsäkringen. Detta regleras i en särskild EU-förordning och i de avtal som finns mellan EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein och med Schweiz. Oavsett i vilken medlemsstat du arbetar gäller samma regler.

Socialförsäkrad i arbetslandet - normalfallet

I flertalet länder inom EU/EES (och i Schweiz) ingår arbetslöshetsförsäkringen i det allmänna sociala trygghetssystemet. Du omfattas därför av detta så snart du börjar arbeta och betala in avgifter.

Det är bara i Sverige, Danmark och Finland som arbetslöshetsförsäkringen helt eller delvis hänger samman med medlemskap i en a-kassa. Enbart i dessa länder behöver man alltså ansöka om att få bli medlem respektive avsluta medlemskap när man byter arbetsland.

Mer om Danmark och Finland

En del länder har ingen arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Ta reda på hur det är i det land du kommer att arbeta.

Tänk på att om du fortsätter att vara bosatt i Sverige kan det ändå vara här du ska ansöka om arbetslöshetsersättning ifall du blir arbetslös. Är du dag- eller veckopendlare till ditt utlandsarbete kan du inte välja utan måste ansöka om ersättning i Sverige om arbetet upphör helt. Det beror på att du då direkt återgår till att omfattas av svensk lagstiftning. Blir du däremot arbetslös på deltid eller för en kortare period ska du i första hand ansöka om ersättning i ditt arbetsland.

Mer om villkoren för rätt till ersättning efter arbete inom EU/EES/Schweiz

Socialförsäkrad i Sverige - undantagen

Det finns situationer då du ska vara social- och arbetslöshetsförsäkrad i Sverige fastän du ska arbeta i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz. Det kan gälla vid viss offentlig anställning, vid så kallad utsändning eller om du arbetar både i Sverige och i ett annat medlemsland. I dessa fall ska du behålla medlemskapet i AEA.

Mer om undantagen

Det är intyg A1 från Försäkringskassan som bekräftar att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet under den period intyget gäller. Att det är Försäkringskassan som beslutar om vilket lands lagstiftning du ska omfattas av beror på att det gäller för samtliga socialförsäkringar, därmed också arbetslöshetsförsäkringen. AEA behöver en kopia av intyg A1 om du ansöker om medlemskap eller ersättning hos oss under respektive efter en sådan arbetsperiod.

Glapp i försäkringsperiod

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning i Sverige ska du uppfylla det så kallade medlemsvillkoret i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. För att göra det ska du antingen ha varit medlem i en svensk a-kassa eller ha varit försäkrad i en annan medlemsstat i minst tolv sammanhängande månader omedelbart före arbetslösheten. Medlemsperioder i Sverige och utländska försäkringsperioder kan läggas samman så att medlemsvillkoret uppfylls.

För att inte råka ut för glapp mellan försäkringsperioderna när du börjar eller slutar ett arbete i en annan medlemsstat bör du behålla medlemskapet i AEA till dess att du vet att du omfattas av arbetslandets socialförsäkringar. Du bör av samma anledning ansöka om nytt medlemskap omedelbart när ditt utlandsarbete har upphört; du behöver inte vänta på att du faktiskt har återvänt till Sverige.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 30 september 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg