Nordiska konventionen

Ordförklaringar

Den Nordiska konventionen om social trygghet är en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna. Den innehåller vissa utökade rättigheter som har anknytning till EU-förordningen om social trygghet.

Femårsregeln

Om du flyttar till ett annat nordiskt land och sedan flyttar tillbaka till Sverige inom fem år har du rätt att tillgodoräkna arbete och försäkrad tid i det andra landet om du innan du flyttade ut var medlem i en svensk a-kassa och arbetade eller hade arbetslöshetsersättning. Ansökan om medlemskap ska kommit in till oss inom åtta veckor från det att försäkringen i det andra landet upphörde.

Nordiska konventionen ger alltså ytterligare en möjlighet i förhållande till EU-förordningen nämligen rätten att medräkna arbete utomlands även om du inte har arbetat i Sverige på nytt och inte var bosatt i Sverige medan du arbetade utomlands. Mer om EU-förordningens regler.

Vilka länder omfattas?

Förutom Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland omfattas också Färöarna, Grönland och Åland av den Nordiska konventionen.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 13 oktober 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg