Om ersättningen

Ordförklaringar

När du är arbetslös kan du få maximalt 910 kronor om dagen före skatt de första 100 dagarna, därefter är maxersättning 760 kronor. Det innebär att du som tjänar  upp till 25 025 kronor kan få 80 procent av din tidigare inkomst.

Regeringen sätter ersättningstaket

Storleken på den ersättning du får när är arbetslös bestäms av riksdag och regering. Riksdagen fattar beslut om lagen om arbetslöshetsförsäkring där det står att man som mest har rätt till 80 procent av sin tidigare lön. Regeringen fattar beslut om högsta dagpenning.

Mer om hur ersättningen räknas ut

Ersättningen beräknas veckovis

Din ersättning beräknas veckovis och man kan som mest få fem ersättningsdagar per vecka. Ersättningsperioden är 300 dagar vilket motsvarar ungefär 14 månader om man är helt arbetslös. Föräldrar till barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar, det vill säga totalt 450 dagar. För deltidsarbetslösa gäller att de kan få ersättning i max 60 veckor så länge som de arbetar deltid. Om ersättningsperioden tar slut vänder du dig till arbetsförmedlingen.

Pengarna är skattepliktiga

Ersättningen som du får från a-kassan är skattepliktig och pensionsgrundande. Vill du att vi drar mindre skatt än enligt tabell – skicka in jämkningsbesked.

Lagar styr a-kassorna

Villkoren för när man har rätt till a-kassa framgår av lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har till uppgift att kontrollera att a-kassorna följer reglerna.

Till lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Har du inkomstförsäkring?

Är du med i ett Sacoförbund eller Vårdförbundet ingår oftast en inkomstförsäkring i din medlemsavgift. Det innebär att du kan få 80 procent av hela din lön om du tjänar mer än 25 025 kronor. För att ha rätt till inkomstförsäkringen måste du först få ersättning från oss. Ett medlemskap i a-kassan är alltså en förutsättning för att du ska kunna få inkomstförsäkring från fackförbundet. Inkomstförsäkringen betalas ut av ditt fackförbund.

Uppdaterad: 13 april 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!