60-veckorsregeln: Arbete och a-kassa

Ordförklaringar

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär att man kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Anställningsform har ingen betydelse.

Du som är arbetslös kan få a-kassa i upp till 300 ersättningsdagar. Har du barn som är under 18 år när de 300 dagarna tar slut får du 150 dagar till, alltså totalt 450 dagar. Arbetar du deltid, med månadslön eller som timanställd, kan du bara få ut 60 veckor även om du har dagar kvar dagar upp till 300/450.

Med deltidsveckor avses alltså de veckor då du fått a-kassa och även har arbetat i någon omfattning.

Exempel

Du är helt arbetslös och får fem ersättningsdagar per vecka från a-kassan. Efter 3 veckor får du möjlighet att jobba extra 2 dagar i veckan. Den veckan som du både jobbar och får ersättning är en deltidsvecka. Du kan få ersättning och jobba i 60 veckor under en ersättningsperiod. Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar utan en deltidsvecka är en vecka då du både arbetar och får ersättning.

Du får sluta när deltidsdagarna är slut

Om de 60 veckorna tar slut har du två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan arbetslöshetsersättning
  2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara helt arbetslös

Skulle du sluta ditt deltidsarbete för att deltidsdagarna är slut blir du inte avstängd ifrån ersättning förutsatt att inkomsten från deltidsarbetet är lägre än din ersättning från a-kassan.

Ensamstående föräldrar med egna hemmavarande barn kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin och på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning. Om du är i den situationen ska du kontakta din arbetsförmedlare.

Exempel - Eva säger upp sig

Eva jobbar 50 procent med en månadslön på 18 000 kronor. Hennes ersättning från oss är 760 kronor om dagen och en vanlig månad skulle hon få 16 720 kronor om hon var arbetslös. Eftersom Evas inkomst från arbetet är högre än den från a-kassan har hon inte giltig anledning att säga upp sig.

Fler exempel

Exemplen nedan utgår från att personernas genomsnittliga arbetstid före arbetslösheten (så kallad normalarbetstid) är 40 timmar per vecka och att de precis påbörjar sin 300 dagar långa ersättningsperiod.

Exempel 1 – Anna jobbar 75 %

Anna arbetar 75 procent och får arbetslöshetsersättning en dag i veckan. Hon kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om hon fortsätter jobba på sin tjänst. Observera att hon inte får någon ersättning de sju första veckorna, eftersom ersättningsperioden alltid inleds med sju karensdagar.

Exempel 2 – Anders jobbar 20 %

Anders arbetar en dag i veckan och får arbetslöshetsersättning fyra dagar i veckan. Även han kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor. Det spelar alltså ingen roll hur mycket man jobbar per vecka, utan jobbar man och får ersättning under en vecka räknas den veckan som en av de 60 deltidsveckorna.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

7 §/Träder i kraft I:2017-05-15/ Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

Till förordningen

Uppdaterad: 8 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!