60-veckorsregeln: Arbete och a-kassa

Ordförklaringar

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär att man kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Anställningsform har ingen betydelse.

Som  arbetslös kan få a-kassa i upp till 300 ersättningsdagar. Arbetar man deltid, med månadslön eller som timanställd, kan man bara få ut 60 veckor även om du har dagar kvar dagar upp till 300/450.

Med deltidsveckor avses alltså de veckor då man fått a-kassa och även har arbetat i någon omfattning.

Exempel

Du är helt arbetslös och får fem ersättningsdagar per vecka från a-kassan. Efter 3 veckor får du möjlighet att jobba extra 2 dagar i veckan. Den veckan som du både jobbar och får ersättning är en deltidsvecka. Du kan få ersättning och jobba i 60 veckor under en ersättningsperiod. Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar utan en deltidsvecka är en vecka då du både arbetar och får ersättning.

Om veckorna tar slut

Om de 60 veckorna tar slut har man två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan.
  2. Sluta deltidsarbetet för att söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid. Om inkomsten från deltidsarbetet är lägre än ersättningen från a-kassan blir man inte avstängd från ersättning. Är inkomsten högre än ersättningen måste vi utreda om det finns andra giltiga skäl för att säga upp sig.

Ensamstående föräldrar med egna hemmavarande barn kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin och på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning. Det är arbetsförmedlingen som beslutar om detta och det är dem man kontaktar.

Exempel - Eva säger upp sig

Eva jobbar 50 procent med en månadslön på 18 000 kronor. Hennes ersättning från oss är 760 kronor om dagen och en vanlig månad skulle hon få 16 720 kronor om hon var arbetslös. Eftersom Evas inkomst från arbetet är högre än den från a-kassan har hon inte giltig anledning att säga upp sig.

Fler exempel

Exemplen nedan utgår från att personernas genomsnittliga arbetstid före arbetslösheten är 40 timmar per vecka och att de precis påbörjat sin 300 dagar långa ersättningsperiod.

Exempel 1 – Anna jobbar 75 %

Anna arbetar 75 procent och får arbetslöshetsersättning en dag i veckan. Hon kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om hon fortsätter jobba på sin tjänst. Observera att hon inte får någon ersättning de sex första veckorna, eftersom ersättningsperioden alltid inleds med sex karensdagar.

Exempel 2 – Anders jobbar 20 %

Anders arbetar en dag i veckan och får arbetslöshetsersättning fyra dagar i veckan. Även han kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor. Det spelar alltså ingen roll hur mycket man jobbar per vecka, utan jobbar man och får ersättning under en vecka räknas den veckan som en av de 60 deltidsveckorna.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

7 §/Träder i kraft I:2017-05-15/ Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

Till förordningen

Uppdaterad: 4 juli 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!