Avgångsvederlag

Ordförklaringar

Registrera dig hos arbetsförmedlingen direkt anställningen upphör och kontrollera med Försäkringskassan hur du ska göra för att behålla din SGI. Skicka dina handlingar till oss så räknar vi fram när tiden med vederlag är slut och du kan börja få a-kassa.

Registrera dig hos arbetsförmedlingen och skicka in intyg

  1. Registrera dig hos arbetsförmedlingen första dagen efter att din anställning upphör. Viktigt för att du ska behålla din SGI om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig.
  2. Skicka oss en kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag och formuläret Arbetsgivarintyg så räknar vi ut hur många dagar du anses ha ersättning via ditt avgångsvederlag. Är du fortfarande arbetslös efter vederlagstiden prövar vi om du uppfyller villkoren för a-kassa.

A-kassa direkt efter vederlaget

Är du arbetslös kan du få arbetslöshetsersättning efter tiden med avgångsvederlag om du blivit uppsagd. Vederlagstiden räknar vi fram genom att dividera det totala värdet av avgångsvederlaget med den genomsnittliga lön du har haft. Som avgångsvederlag räknar vi exempelvis pengar, pensionsinbetalningar och förmånsvärdet av att du får behålla en tidigare tjänstebil.

Tiden med avgångsvederlag läggs ut med början dagen efter att din anställning upphört. Vid vilken tidpunkt ditt avgångsvederlag betalas ut saknar betydelse för när du anses vara arbetslös.

Behåll din SGI

Om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan inte ska sänkas ska du vara registrerad och arbetssökande hos arbetsförmedlingen under hela tiden som du saknar anställning. Vill du har mer information om detta ska du kontakta arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan.

Till arbetsförmedlingen

Till Försäkringskassan

Uppdaterad: 17 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!