Bisyssla

Ordförklaringar

Bisyssla är ett extraarbete som du haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan du blev arbetslös. En bisyssla påverkar inte din a-kassa, eftersom du visat att du både kan arbeta heltid och jobba extra. Vi tittar på både inkomst och arbetstid när vi beslutar om det är en bisyssla eller inte.

Villkor för bisyssla

För att extraarbete som du haft tidigare ska räknas som bisyssla krävs följande:

  • du haft det vid sidan av att du arbetat heltid* varje månad i minst tolv månader före arbetslösheten
  • du tjänat högst 2 190 kronor per vecka i extraarbetet (gäller enbart anställning, har du eget företag - kontakta oss)
  • extraarbetet inte hindrar dig från att ta andra heltidsarbeten och
  • att du inte utökar bisysslan under arbetslösheten

*Har du förkortat din arbetstid med stöd av 3§ föräldraledighetslagen räknas det ändå som heltid. Detsamma gäller om din veckoarbetstid med högst fem timmar understigit den för yrket normala arbetstiden för heltidsarbete

Så ansöker du om bisyssla

Ansök om att få din bisyssla godkänd samtidigt som du söker a-kassa.

Anställning Skicka in Arbetsgivarintyg

Företag Skicka in formuläret Företagare - Extraarbete

Du får ett beslut

När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla får du ett beslut om antalet timmar per vecka du har rätt att arbeta i din bisyssla. Bisysslan räknas inte in i arbetsvillkoret och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod.

Som arbetad tid och inkomst från bisysslan räknas den genomsnittliga arbetstid och inkomst du haft under de tolvmånadersperioden före arbetslösheten.

Tidrapportera inte bisysslan

Du ska inte tidrapportera de timmar du arbetet i din godkända bisyssla i Mina sidor.

Förändring av godkänd bisyssla

Skulle du utöka arbetstiden i din bisyssla upphör den att vara en bisyssla. Det innebär att om det är ett företag upphör din rätt till a-kassa och om det är en anställning ska vi göra avdrag för alla timmar du arbetar. Skulle den genomsnittliga inkomsten i din godkända bisyssla öka utan att du jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen din dagpenning. Hör av dig till oss om din bisyssla förändras; det räcker inte med att du börjar tidrapportera arbete.

A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Vad är en bisyssla? Kan jag fortsätta med mitt extraarbete eller egna företag under arbetslösheten? Alexandra och vår expert Suzanne pratar om vad som gäller om man blir arbetslös och har haft ett extraarbete vid sidan om sin anställning. Vad händer till exempel om jag utökar extraarbetet under arbetslösheten?

Lyssna på A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Lyssna på alla avsnitt av a-kassepodden på www.akassepodden.se

Uppdaterad: 17 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!