Bisyssla

Ordförklaringar

Bisyssla är ett extraarbete som du haft minst tolv månader jämsides med att du utfört annat heltidsarbete före arbetslösheten. Eftersom du då har visat att ditt extraarbete inte begränsar dina möjligheter att arbeta heltid påverkar det heller inte din ersättningsrätt. Både den arbetade tiden och inkomsten från extraarbetet är av betydelse när vi bedömer om ett extraarbete är en bisyssla eller inte.

Arbete vid sidan om heltidsarbete kan vara bisyssla

Har du arbetat heltid och vid sidan om det haft ett extraarbete? Då kan extraarbetet vara en bisyssla som inte påverkar din ersättning från oss. För att extraarbete ska vara en bisyssla krävs att

  • du haft det vid sidan av att du arbetat heltid varje månad i minst tolv månader före arbetslösheten
  • du tjänat högst 2190 kronor per vecka i extraarbetet
  • extraarbetet inte hindrar dig från att ta andra heltidsarbeten och
  • att du inte utökar bisysslan under arbetslösheten

När ett arbete är en bisyssla innebär det att den arbetade tiden i extraarbetet inte påverkar den arbetslöshetsersättning och ska därför inte redovisas på kassakorten. Skicka in Arbetsgivarintyg för extraarbetet tillsammans med din ansökan om a-kassa så avgör vi om det är en bisyssla. Har du förkortat din arbetstid med stöd av § 3 föräldraledighetslagen räknas det ändå som heltid. Detsamma gäller om din veckoarbetstid med högst 5 timmar understigit den för yrket normala arbetstiden för heltidsarbete.

Inkomst i bisyssla

Som arbetad tid och inkomst från bisysslan räknas den genomsnittliga arbetstid och inkomst du haft under de tolvmånadersperioden före arbetslösheten.

Godkänd bisyssla

En godkänd bisyssla påverkar inte arbetslöshetsersättningen. När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla får du ett beslut om antalet timmar per vecka du har rätt att arbeta i din bisyssla. Bisysslearbetet får inte tillgodoräknas i arbetsvillkoret och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod.

Förändring av godkänd bisyssla

Skulle du utöka arbetstiden i din bisyssla upphör den att vara en bisyssla och vi ska då göra avdrag för timmarna du arbetar. Skulle den genomsnittliga inkomsten i din godkända bisyssla öka utan att du jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen din dagpenning. Meddela oss skriftligt om din bisyssla förändras; det räcker inte med att du börjar deklarera arbetet på kassakorten.

Fyll inte i bisyssla på kassakortet

Du ska inte fylla de timmar du arbetet i bisysslan på kassakortet.

A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Vad är en bisyssla? Kan jag fortsätta med mitt extraarbete eller egna företag under arbetslösheten? Alexandra och vår expert Suzanne pratar om vad som gäller om man blir arbetslös och har haft ett extraarbete vid sidan om sin anställning. Vad händer till exempel om jag utökar extraarbetet under arbetslösheten?

Lyssna på A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Lyssna på alla avsnitt av a-kassepodden på www.akassepodden.se

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 27 juni 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg