Egen uppsägning

Ordförklaringar

Säger du upp dig kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Först efter drygt 10 veckor kan du få a-kassa. Och du måste vara registrerad hos arbetsförmedlingen för att avstängningsdagarna ska börja räknas av.  Har du giltiga skäl att sluta kan du slippa avstängning – skälen ska styrkas med intyg. Kom ihåg att skicka in dina kassakort under avstängningstiden.

Avstängning i 45 dagar

Om du säger upp dig utan giltig anledning blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar 9 hela veckor. Som mest kan fem avstängningsdagar per vecka dras och du ska skicka in kassakort under avstängningsperioden. Din a-kasseperiod inleds sedan med 7 dagars obligatorisk karens. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från a-kassan under drygt 10 veckor. De 45 dagarna räknas inte av från de 300 ersättningsdagarna.

Mer om karenstid

Avstängningsdagar är dagar som du är arbetslös eller dagar som du jobbar

För att en dag ska räknas som en avstängningsdag krävs att du:

 • är registrerad hos arbetsförmedlingen och är helt eller delvis arbetslös eller
 • arbetar minst tre timmar.

Om du är sjuk eller föräldraledig eller om du har semester eller av annan anledning inte kan jobba räknas det inte som avstängningsdag.

Max avstängd 112 kalenderdagar

Om du inte skulle vara registrerad hos arbetsförmedlingen eller om du är sjuk, föräldraledig eller av någon annan anledning inte kan jobba skjuts avstängningsdagarna framåt. När det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad oavsett om du har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Ingen avstängning om du har giltiga skäl

Om du har giltiga skäl för din uppsägning blir det ingen avstängning, och ersättningsperiod inleds med 7 obligatoriska karensdagar.

Mer om karenstid

Mobbing och innehållen lön är giltiga skäl att sluta

I följande situationer får du säga upp dig utan att bli avstängd från ersättning. 

 • Om du inte får din lön utbetald.
 • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att du på grund av familjeskäl och småbarn inte kan flytta med.
 • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
 • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering.
 • Om du slutat för att dina deltidsveckor från arbetslöshetskassan tagit slut och lönen från din deltidsanställning är lägre än hel arbetslöshetsersättning. (Din månadslön är lägre om den understiger beloppet av din dagpenning  multiplicerat med 22).

Att du flyttar, till exempel för att den du bor med fått jobb på annan ort, kan också vara ett giltigt skäl att sluta. Hör av dig till oss om du är osäker!

Styrk skälen med intyg

För att du inte ska bli avstängd måste du kunna styrka dina skäl. Om du till exempel har sagt upp dig på grund av hälsoskäl ska du skicka oss ett läkarutlåtande där din läkare bedömer arbetets lämplighet ur ett medicinskt perspektiv och där det framgår om det är på läkarens inrådan som du sagt upp dig. Om du varit mobbad ska du själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som du kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Fyll i formuläret Egen uppsägning

Inkomstförsäkring och egen uppsägning

Vissa inkomstförsäkringar faller inte ut när du säger upp dig. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag om vilka regler som gäller för just din försäkring.

Vanliga skäl för avstängning

Många slutar utan att ha giltiga skäl. De får då gå arbetslösa i minst 10 veckor innan de kan få någon arbetslöshetsersättning. De vanligaste skälen som leder till avstängning är att man 

 • vantrivs
 • inte har befordrats på det sätt man önskat
 • är sjuk, men det är inte arbetet som orsakat sjukdomen
 • inte har fått de arbetsuppgifter man önskar eller blivit lovad
 • inte har fått den löneförhöjning man begärt
 • man är över- eller underkvalificerad för dina arbetsuppgifter.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 6 oktober 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg