Egen uppsägning

Ordförklaringar

Säger du upp dig kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Efter drygt 10 veckor kan du få a-kassa. Du måste vara registrerad hos arbetsförmedlingen och skicka in tidrapporter för att avstängningsdagarna ska börja räknas av. Har du giltiga skäl att sluta kan du slippa avstängning. 

Ersättning efter 45+7 dagar

Om du säger upp dig utan giltig anledning (i försäkringens mening) blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar 9 hela veckor. Som mest är du avstängd kan fem dagar per vecka. Tidrapportera under avstängningen så att dina dagar dras. Din a-kasseperiod inleds sedan med 7 dagars obligatorisk karens. Varken de 45 dagarna eller de 7 karensdagarna av från de 300 ersättningsdagarna.

Mer om karenstid

Vad räknas som en avstängningsdag?

Dagar som räknas:

 • helt eller delvis arbetslös och registrerad hos arbetsförmedlingen
 • arbetar minst tre timmar.
 • tidrapporterade i Mina sidor

Dagar som inte räknas:

 • inte registrerad hos arbetsförmedlingen
 • sjuk eller föräldraledig
 • semester
 • inte kan ta eller söka arbete

Max avstängd 112 kalenderdagar

Om dagarna inte kan dras skjuts avstängningsdagarna framåt och när det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad oavsett om du har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Ingen avstängning om du har giltiga skäl

Om du har giltiga skäl för din uppsägning blir det ingen avstängning. Med giltiga skäl menar vi de som är giltiga i försäkringens mening. Självklart kan du själv känna att det är rätt att säga upp dig och vi lägger ingen värdering i det.

Mer om karenstid

Giltiga skäl 

 • Om du inte får din lön utbetald.
 • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att du på grund av familjeskäl och småbarn inte kan flytta med.
 • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
 • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering.
 • Om du slutat för att dina deltidsveckor från arbetslöshetskassan tagit slut och lönen från din deltidsanställning är lägre än hel arbetslöshetsersättning. (Din månadslön är lägre om den understiger beloppet av din dagpenning  multiplicerat med 22).

Att du flyttar, till exempel för att den du bor med fått jobb på annan ort, kan också vara ett giltigt skäl att sluta. Hör av dig till oss om du är osäker!

Styrk skälen med intyg

För att du inte ska bli avstängd måste du kunna styrka dina skäl. Om du till exempel har sagt upp dig på grund av hälsoskäl ska du skicka oss ett läkarutlåtande där din läkare bedömer arbetets lämplighet ur ett medicinskt perspektiv och där det framgår om det är på läkarens inrådan som du sagt upp dig. Om du varit mobbad ska du själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som du kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Inkomstförsäkring och egen uppsägning

Vissa inkomstförsäkringar faller inte ut när du säger upp dig. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag om vilka regler som gäller för just din försäkring.

Vanliga skäl för avstängning

Många slutar utan att ha giltiga skäl. De får då gå arbetslösa i minst 10 veckor innan de kan få någon arbetslöshetsersättning. De vanligaste skälen som leder till avstängning är att man 

 • vantrivs
 • inte har befordrats på det sätt man önskat
 • är sjuk, men det är inte arbetet som orsakat sjukdomen
 • inte har fått de arbetsuppgifter man önskar eller blivit lovad
 • inte har fått den löneförhöjning man begärt
 • man är över- eller underkvalificerad för sina arbetsuppgifter.
Uppdaterad: 10 april 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!