Karens

Ordförklaringar
timglas karens

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sju karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om man har sagt upp sig.

  • En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för.
  • Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång.
  • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.

Tidrapportera i Mina sidor för att karensdagarna ska börja räknas. Max fem dagars karens kan räknas per vecka.

Karenstiden och ersättningstidens längd (Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring)

21 § Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Lag (2008:412).

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Om du har sagt upp dig

Om du har valt att säga upp dig från din anställning utan giltiga skäl blir du avstängd 45 dagar. Din ersättningsperiod inleds med sju dagars karens. Sammanlagt får du ingen ersättning från a-kassan under 52 dagar (drygt 10 veckor).

Mer om att säga upp sig

Uppdaterad: 8 juni 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!