Pension

Ordförklaringar

Din pension ska samordnas med a-kassan. Du måste skicka in ditt pensionsbeslut till oss, eftersom samordningen inte sker automatiskt. Din dagpenning kan påverkas av pensionen och beroende på belopp kanske du inte alls har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Medlemskap och ersättning upphör vid 65

Den månad som du fyller 65 år upphör ditt medlemskap hos oss automatiskt. Om du är arbetslös har du rätt till ersättning till och med den sista i månaden innan du fyller 65 år. 

Skicka ditt pensionsbeslut till oss

Om du är arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska du skicka oss en kopia på ditt pensionsbeslut. Anmäl också omedelbart om pensionsbeloppet ändras.

Allmän pension sänker ersättningsnivån

Om du tar ut allmän pension före 65-årsdagen ska den samordnas med ersättningen från a-kassan. Med allmän pension menar vi inkomstpension, premiepension och i vissa fall tilläggspension. Tar du ut allmän pension sänks ersättningsnivån från a-kassan från 80 procent till 65 procent.

Tjänstepension samordnas också

Har du avtal med nuvarande eller tidigare arbetsgivare som ger dig rätt till pension före du fyller 65 år ska pensionsbeloppet samordnas med ersättningen från a-kassan även om du valt att skjuta upp pensionsutbetalningarna.

Tillhör du en yrkeskategori vars pensionsålder är lägre än 65 år måste du höra av dig till oss eftersom vi ska samordna pensionen från och med den månad du har rätt till pension.

Företagares pensionssparande räknas som tjänstepension

Är du egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen som tjänstepension.

Din pension påverkar din a-kassa

Din sammanlagda ersättning (pension plus a-kassa) per dag får inte överstiga din dagpenning. Det betyder att om du har en pension på 20 000 kronor eller mer så har du inte rätt till någon arbetslöshetsersättning alls. Kontakta oss om du har lägre pension. När du väl har börjat ta ut pension ska beloppet samordnas med arbetslöshetsersättningen även om du väljer att återkalla pensionsuttaget.

Privat pension påverkar inte

Har du en privat pensionsförsäkring som du bekostat utan hjälp av din arbetsgivare påverkar den inte din rätt till arbetslöshetsersättning när du än börjar lyfta pensionen.

Pengar från omställningsförsäkring

Om du får tilläggsutbetalningar när du är arbetslös från till exempel Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet gäller andra kompensationsnivåer och då är det inte a-kassan utan utbetalaren som samordnar ersättningen.

Uppdaterad: 9 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!