Pension

Ordförklaringar

Pensionen ska samordnas med a-kassan. Man måste skicka in pensionsbeslutet till oss, eftersom samordningen inte sker automatiskt. Ersättningen kan påverkas av pensionen och beroende på belopp kanske man inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Medlemskap och ersättning upphör vid 65

Den månad som man fyller 65 år upphör medlemskapet hos oss automatiskt. Går man i pension tidigare måste man själv avsluta medlemskapet. Om man är arbetslös har man rätt till ersättning till och med den sista i månaden innan man fyller 65 år. 

Ladda upp pensionsbeslutet

Om man är arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska man skicka oss en kopia på pensionsbeslutet. Anmäl också omedelbart om pensionsbeloppet ändras. Det kan man ladda upp i Mina sidor eller skicka per post.

Allmän pension sänker ersättningsnivån

Om man tar ut allmän pension före 65-årsdagen ska den samordnas med ersättningen från a-kassan. Med allmän pension menar vi inkomstpension, premiepension och i vissa fall tilläggspension. Tar man ut allmän pension sänks ersättningsnivån från a-kassan från 80 procent till 65 procent.

Tjänstepension samordnas

Har man avtal med nuvarande eller tidigare arbetsgivare som ger rätt till pension före man fyller 65 år ska pensionsbeloppet samordnas med ersättningen från a-kassan - även om man valt att skjuta upp pensionsutbetalningarna.

Tillhör man en yrkeskategori vars pensionsålder är lägre än 65 år måste man höra av sig till oss eftersom vi ska samordna pensionen från och med den månad man har rätt till pension.

Företagares pensionssparande räknas som tjänstepension

Är man egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen som tjänstepension.

Pensionen påverkar a-kassan

Den sammanlagda ersättningen (pension plus a-kassa) per dag får inte överstiga dagpenningen. Det betyder att om man har en pension på 20 000 kronor eller mer så har man inte rätt till någon ersättning alls. När man har börjat ta ut pension ska beloppet samordnas med ersättningen även om man väljer att återkalla pensionsuttaget.

Privat pension påverkar inte

Har man en privat pensionsförsäkring som man bekostat utan hjälp av arbetsgivaren påverkar den inte rätten till arbetslöshetsersättning när man än börjar lyfta pensionen.

Pengar från omställningsförsäkring

Om man får tilläggsutbetalningar när man är arbetslös från till exempel Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet gäller andra kompensationsnivåer och då är det inte a-kassan utan utbetalaren som samordnar ersättningen.

Uppdaterad: 14 augusti 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!