Uppdrag

Ordförklaringar

Hör av dig direkt om du har a-kassa så att vi kan bedöma ifall ditt uppdrag räknas som anställning eller företag. Räknas det som företag har du inte rätt till någon ersättning så länge som verksamheten pågår och därför är det viktig för att du ger oss möjlighet att i förväg lämna information i just ditt ärende.

Så länge du inte söker ersättning kan du självklart ta uppdrag. Hos oss kan både företagare och anställda vara med.

Uppdrag som räknas som eget företag

Om ditt uppdrag räknas som företag innebär det att du inte har rätt till ersättning förrän din uppdragsverksamhet upphört helt.Om du fakturerar ditt uppdrag med egen F- eller F/A-skattsedel eller genom en närståendes bolag så bedöms du som egen företagare. Om du använder ett faktureringsföretag såsom Frilans Finans och Cool Company kan det i vissa fall även då bedömas som att du driver näringsverksamhet trots att faktureringsföretaget betalar skatt och sociala avgifter.

Du ska därför aldrig påbörja ett arbete där du själv ska ordna faktureringen utan att först meddelat oss.

Uppdrag som räknas som anställning

Om ditt uppdrag inte räknas som företagande utan istället som en anställning så kan du få ersättning mellan dina uppdrag och kanske parallellt med uppdraget beroende på hur det är utformat. Det blir därför viktigt att det är tydligt när uppdraget påbörjas och avslutas, vad du ska få betalt för och vad som är principen för din ersättning. Du bör alltid be om ett skriftligt avtal som du sedan kan lämna till oss så att vi kan bedöma din ersättningsrätt under tiden uppdraget pågår och hur du i så fall ska redovisa det på din tidrapport. Om du inte har något skriftligt avtal ska du själv lämna motsvarande uppgifter och kontaktuppgifter till uppdragsgivaren till oss så att vi i förväg kan bedöma karaktär och omfattning på uppdraget.

I efterhand ska du precis som för andra anställningar begära att din uppdragsgivare redovisar det utförda arbetet på ett arbetsgivarintyg. Be hen fylla i det på www.arbetsgivarintyg.nu.

 

Uppdaterad: 2 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!