Uppdrag

Ordförklaringar

Har du fått erbjudande om att ta uppdrag? Kontakta oss direkt så att vi kan utreda vilken typ av uppdrag det räknas som – om det är anställning eller företag. Räknas det som företag har man inte rätt till någon ersättning så länge som verksamheten pågår.

Skicka en kopia av avtalet

När du har fått erbjudande om uppdrag kontaktar du oss och skickar en kopia av avtalet. Avtalet ska innehålla uppgift om när uppdraget påbörjas och avslutas, vad du ska få betalt för och vad som är principen för din ersättning. Har du inget skriftligt avtal ska du själv lämna motsvarande uppgifter och kontaktuppgifter till uppdragsgivaren.

När vi tittar på ditt ärende gör vi en samlad bedömning och tar hänsyn till samtliga omständigheter i ärendet.

Uppdragstagare som räknas som anställd

Tar du uppdrag på ett sätt som allt väsentligt liknar en anställning? Då kan du ha rätt att få ersättning vid sidan av dina uppdrag.

Du ska

 • inte ha någon firma eller bolag
 • vara beredd att ta alla typer av arbeten
 • inte själv stå för skatt och sociala avgifter
 • ersättas för uppdraget utifrån arbetad tid, till exempel per timma
 • utföra uppdraget på en plats som uppdragsgivaren bestämt och där hen kan kontrollera arbetet och tidsåtgången för detta
 • ha få uppdragsgivare, oftast bara en eller två och ställa enbart din arbetskraft till förfogande

Uppdragstagare som räknas som företagare

Om du arbetar som självständig uppdragstagare räknas du som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att du inte har rätt till ersättning förrän din uppdragsverksamhet upphört helt.

Vem räknas som företagare?

Du räknas som företagare om du

 • utför ditt arbete under eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivaren.
 • oftast kan bestämma själv var arbetet ska utföras, till exempel i egen lokal.
 • har möjlighet att åta dig uppdrag för flera uppdragsgivare samtidigt.
 • du får ett arvode som täcker den totala kostnaden för uppdraget enligt ett avtal som träffats i förväg.
 • du bedriver din verksamhet i företagsform, eller står för skatt och sociala avgifter själv.

Hyra arbetsgivare

Det finns arbetsgivare att hyra för personer som tar uppdrag, till exempel FrilansFinans och CoolCompany. Den hyrda arbetsgivaren betalar bland annat in skatt och arbetsgivaravgifter för din räkning. Men trots det är det troligt att du räknas som en självständig uppdragstagare eftersom du skaffar dig dina egna kunder och att din hyrda arbetsgivare varken tar ansvar för ditt arbete eller kontrollerar tidsåtgången. Kontakta oss vad som gäller för just dig!

Hör av dig direkt när du får uppdrag

När du får ett uppdrag ska du meddela oss det. Om vi bedömer att du arbetar som osjälvständig uppdragstagare och får betalt per timme ska du redovisa de timmar du arbetar och får lön för på kassakorten. Om du får betalt i en klumpsumma ska du istället redovisa heltidsarbete under hela perioden som uppdraget pågår. När uppdraget är slut ska du be din uppdragsgivare att fylla i ett arbetsgivarintyg.

www.arbetsgivarintyg.nu 

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 28 november 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg