Byt till oss

Ordförklaringar

När du byter a-kassa tillgodoräknas medlemskapstiden. Fyll i vår medlemsansökan och fullmakt så byter vi åt  dig och ordnar så att du kan tillgodoräkna dig medlemstiden från din nuvarande a-kassa.

Det kostar 100 kronor i månaden

Det kostar 100 kronor i månaden att vara med hos oss. Avgiften är samma för alla medlemmar.

Så här betalar du

Vi hjälper till med bytet!

Medlemsansökan + fullmakt = vi ordnar med bytet

Fyll i din medlemsansökan och skicka in den till oss. Signera en fullmakt med BankID så ser vi till att ditt medlemskap avslutas i rätt tid. Vi ordnar så att du kan tillgodoräkna dig den tid du har varit med i din nuvarande a-kassa.

Till medlemsansökan

Till fullmakten (signera med BankID)

 

Villkor för att vara med hos oss

För att gå med i a-kassan måste man ha arbetat. En timme räcker. För att gå med hos oss i Akademikernas a-kassa ska man även vara akademiker. Det är man om man uppfyller något av följande tre villkor.

  • Du har 180 högskolepoäng. Om du avslutade dina studier före 2007 är det 120 poäng som gäller.
  • Du studerar just nu och målet är en kandidatexamen (eller 180 högskolepoäng).
  • Du är med i något Sacoförbunden eller Vårdförbundet.

Mer om villkoren

Våra fackförbund

Vill du själv gå ur din gamla a-kassa?

Självklart kan du avsluta medlemskapet själv – hoppa då över att fylla i fullmakten i medlemsansökan. Tala om för din a-kassa att du ska byta.

Det är viktigt att din medlemstid blir sammanhängande. Ansök därför om medlemskap senast månaden efter att du har avslutat medlemskapet i din nuvarande a-kassa. Din medlemstid hos dem tillgodoräknas hos oss om ditt byte sker utan glapp. När du har avslutat medlemskapet i din tidigare a-kassa får vi automatiskt uppgift om det. Du behöver alltså inte skicka in några intyg.

Till fullmakten (signera med BankID)

 

Betala avgiften medlemstiden ut

Fortsätt att betala medlemsavgiften till din nuvarande a-kassa. När du får ett beslut från oss om att bytet är klart är dags att börja betala avgiften till oss istället.

Byt till oss när du är arbetslös

Du kan byta-kassa även om du är arbetslös. Hör av dig till oss om du tänker byta så att vi ser om du uppfyller villkoren för medlemskap. Tänk på att utbetalningen av din ersättning kan försenas vid byte.

När du byter a-kassa fortsätter du på den ersättningsperiod som du påbörjade i din gamla a-kassa. Uppgifterna överförs automatiskt men du måste själv skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet och ett intyg från arbetsförmedlingen om att du är anmäld där. Om du får grundbeloppet från Alfa-kassan ska du berätta det när du ansöker om medlemskap.

Så byter du a-kassa när du är arbetslös

  1. Ansök om medlemskap hos oss och ange vilken a-kassa du nu är med i. Vi hjälper dig med bytet!
  2. Fyll i och skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet.
  3. Skicka in ett intyg från arbetsförmedlingen som styrker att du är inskriven.
  4. Skicka kassakorten till rätt a-kassa. Vi får endast betala ut ersättning för tid som du är medlem hos oss.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 10 mars 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg