Reservofficerarna

Ordförklaringar

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 250 medlemmar och är anslutet till Saco.

Huvudsakliga uppgifter är förhandlingsverksamhet och att bilda opinion för reservofficerarnas sak, samt att ge rådgivning, stöd och information till medlemmarna.

Reservofficerarna

Hemsida: www.reservofficerarna.se 

E-post: kansli@reservofficerarna.se 

Telefon: + 46 703 83 22 20

Källa: Saco

Reservofficerarna passar dig som arbetar som:

Reservofficer

Uppdaterad: 22 mars 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!