SRAT

Ordförklaringar

Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning på hela arbetsmarknaden. SRAT organiserar bland annat sex legitimationsyrken: audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Förutom dessa finns även bland annat diplomater, hälsovetare och lotsar bland SRATs drygt 20 500 medlemmar.

Statlig sektor

Du som exempelvis har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter eller är chef kan vara medlem. Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket är exempel på myndigheter där det finns många SRAT-medlemmar.

Kommun-/landstingssektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad handläggare/chef, exempelvis audionom, barnmorska, hälsovetare, logoped, optiker, perfusionist eller tandhygienist kan vara medlem i SRAT.

Privat sektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad handläggare/chef, exempelvis audionom, barnmorska, hälsovetare, logoped, kiropraktor, optiker, tandhygienist, flygtekniker, trafikledare, logistiker kan vara medlem.

PostNord, Praktikertjänst, Synsam, Synoptik och SAS är exempel på företag där det finns många SRAT-medlemmar.

Studerande

Även du som studerar till något av ovanstående yrken är välkommen som medlem.

SRAT

Hemsida: www.srat.se 

E-post: kansli@srat.se 

Telefon: 08-442 44 60

Källa: Saco

SRAT passar dig som arbetar som:

Ambassadör/diplomat

Arbetsförmedlare

Audionom

Barnmorska

Diplomat

Folkhälsovetare

Handläggare

Hälsovetare

Hälsovetare- Folkhälsa

  

Hälsovetare - Hälsa & friskvård

Hälsovetare/Idrott

Kiropraktor

Logoped

Lots

Optiker

Perfusionist

Tandhygienist

Uppdaterad: 29 april 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!