Sveriges Farmaceuter

Ordförklaringar

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för apotekare och receptarier. Samlingsnamnet för dessa yrkesgrupper är farmaceuter. Vår främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella och fackliga villkor.

Farmaceuterna finns med i alla steg av läkemedelsanvändningen från idé och forskning kring ett läkemedel, via tillverkning och kontroll till distribution av och information om läkemedlet. Det ger oss en bra karta över farmaceutyrkena, både över den fackliga och över den politiska terrängen.

Att profilera farmaceutyrkena genom att berätta om farmaceutens roll i vård- och omsorgskedjan är en av våra stora uppgifter.

Vi har verkat vi för en avreglerad apoteksmarknad för att öka tillgängligheten för konsumenterna och skapa en friare arbetsmarknad för våra medlemmar. En hel del har blivit bra, men mycket kan göras bättre.

Sveriges Farmaceuter ser med oro på svensk vital life science-industri och menar att man måste stärka förutsättningarna för den kliniska forskningen i Sverige.

Hemsida: www.sverigesfarmaceuter.se 

E-post: post@sverigesfarmaceuter.se 

Telefon: 08-507 999 00

Källa: Saco

 

Sveriges Farmaceuter passar dig som arbetar som:

Apotekare

Farmaceut

Handläggare

Kemist

Receptarie

Uppdaterad: 22 mars 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!