Sveriges Skolledarförbund

Ordförklaringar

I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Verkar för:
Utveckling av skolledaryrket, lön i förhållande till ansvarets omfattning, förbättring av arbetssituationen, kompetensutveckling, yrkesetisk debatt.

Krav för medlemskap:
Den som är anställd eller verksam som skolledare eller har ledande befattning inom utbildningsområdet

Skolledarna

Hemsida: www.skolledarna.se 

E-post: info@skolledarna.se 

Telefon: 08-567 062 00

Källa: Saco

 

Sveriges Skolledarförbund passar dig som arbetar som:

Skolledare

Uppdaterad: 22 mars 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!