Vi vill vara ett komplement till Arbetsförmedlingen

Ordförklaringar
Katarina Bengtson Ekström och Göran Arrius

Vi har föreslagit att Akademikernas Erkända A-kassa, AEA, ska få möjlighet att förmedla arbeten. Vi tror att med den kunskap som AEA har om just akademikernas arbetsmarknad så skulle alla tjäna på en regelförändring.

Matchningen av akademiker skulle optimeras. Inte bara de personer som berörs utan hela samhället tjänar på att utbildning leder till jobb som motsvarar den akademiska kompetensen.

Förslaget innebär inte att vi tycker att Arbetsförmedlingen gör ett dåligt jobb. Att försöka hjälpa allt från långtidsarbetslösa, som saknar godkända betyg från grundskola och gymnasium, till högutbildade akademiker är en omöjlig uppgift.

Arbetsförmedlarna gör ett utmärkt jobb med de förutsättningar de har. Om även AEA fick förmedla jobb skulle det vara ett komplement som skulle lätta Arbetsförmedlingens börda.

Dessutom tycker vi att det är rimligt att vi får en möjlighet att vara med och påverka arbetslösheten i vår a-kassa. Hur många som går arbetslösa påverkar avgiften till kassan. Därför är det rimligt att vi får en chans att hjälpa till att hålla uppe sysselsättningen bland a-kassans medlemmar.

Göran Arrius, ordförande i Saco och i Akademikernas a-kassa

Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare i Akademikernas a-kassa

 

 

Uppdaterad: 23 februari 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!