Exjobb

Ordförklaringar

Skriv ditt exjobb hos oss

Ta chansen och skriv ditt exjobb tillsammans med Sveriges största a-kassa. Vi har mängder med statistik, erfarenhet och medlemmar. Skicka in din intresseanmälan så hör vi av oss.

Det här ska din anmälan innehålla

  • Kort om dig
  • Ditt ämnesområde
  • Din idé
  • Vilket stöd eller vilken typ av handledning du behöver

Intresseanmälan exjobb

Det går även att e-posta statistik@aea.se så svarar vi dig så snart vi kan.

Förslag på vinklar

En Facebooksida om a-kassa för målgruppen 18-24 år

Hur får vi målgruppen att engagera sig i ämnet? Vad får dem att fatta beslut om att gilla och gå med i a-kassan? Hur attraherar vi unga på ungas sätt?

A-kassan i sociala medier

A-kassan är en försäkring som nästan 4 miljoner personer frivilligt betalar till varje månad. I debatten pratar man om a-kassan antingen som ett bidrag, en ersättning eller en försäkring. En del tycker att den är en självklar rättighet och trygghet, andra att det är lata människor som inte vill jobba som går på a-kassa.

Vi vet att många diskuterar, debatterar och ber om råd om a-kassa i sociala medier. Vi är nyfikna på hur man resonerar och vilka värderingar inläggen ger uttryck för.

Vad tycker de som lämnar a-kassan

Akademikernas a-kassa har cirka 700 000 medlemmar. Av dem är många med under större delen av sitt arbetsliv och medlemskapet avslutas när personen går i pension. När dessa medlemmar ser på sitt medlemskap i retrospektiv – hur beskriver de då varför de gick med, varför de valt att fortsätta betala och hur har de bedömt sitt behov av trygghet?

Varför går man med i a-kassan

Även i goda tider väljer en majoritet av arbetskraften att vara med i a-kassan. Eftersom medlemskapet är frivilligt behöver man själv aktivt välja både a-kassa och tidpunkt för att starta ett medlemskap. Hur har de som gått med i Akademikernas a-kassa fått sin kunskap om a-kassan? Varför gick man med? Hur valde man vilken a-kassa man ska gå med i? Hur mycket är man beredd att betala? Hur mycket vet man om reglerna?

Vad vet högskolestuderande om a-kassan

A-kassan är en försäkring som nästan 4 miljoner personer frivilligt betalar till varje månad. Vem har ansvar för att informera om att a-kassan finns, varför den finns och hur den fungerar? Vi är särskilt intresserade av vad högskolestuderande vet om a-kassan som försäkring och organisation och vilken funktion den fyller i arbetsmarknadspolitiken och för individernas ekonomiska trygghet.

Designa informationsbroschyr om reglerna för a-kassan

A-kassan är en försäkring som nästan 4 miljoner personer frivilligt betalar till varje månad. För att kunna fatta beslut om man ska gå med eller inte behöver de flesta ett underlag. Vad vill och behöver man veta för att kunna bestämma sig för att gå med? När vill man ha informationen och hur ska den vara utformad för att möta kunskapsnivåer och behov hos de som ska träda ut på arbetsmarknaden?

Effektivt systemstöd

I Akademikernas A-kassa är cirka 700 000 medlemmar försäkrade mot arbetslöshet genom sitt medlemskap, 360 000 av de betalar varje månad sin medlemsavgift direkt till oss. Varje år tillkommer drygt 30 000 nya medlemmar och strax över 20 000 avslutar sitt medlemskap. Vi betalar 1,2 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning till över 20 000 personer varje år.

Förra året hanterade vi runt 176 000 ärenden. För att hantera de volymerna och samtidigt uppnå målen för god medlemsservice, snabba utbetalningar och rättssäker hantering ställs krav på att vi har effektiva datasystem som verktyg för att göra jobbet. Nu i höst uppgraderar vi vår tjänst ”Mina Sidor” där de som är arbetslösa kan ansöka om ersättning.

Hur kan man mäta den effektivitet som ett datasystem förutsätts leda till? För den nya tjänsten ”Mina Sidor” finns ett antal uttalade effektmål. Hur följs de på bästa sätt upp?

 

 

Uppdaterad: 19 oktober 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!