Medlemsundersökningar

Ordförklaringar

För att vi ska satsa på rätt typ av utveckling genomför vi löpande olika typer av undersökningar. Ibland genomför vi undersökningarna själva, ibland köper vi tjänster från intervju- och undersökningsföretag. Det är alltid frivilligt att delta i undersökningarna och i all hantering följer vi givetvis sekretessbestämmelser och Pul.

Telefonintervjuer

Varje månad får 50 personer som nyligen varit i kontakt med oss med anledning av sin ansökan om arbetslöshetsersättning svara på frågor om kvalitet och bemötande.
Vartannat år får 200 personer som nyligen varit i kontakt med oss med anledning av sin ansökan om arbetslöshetsersättning svara på frågor om kvalitet och bemötande.

Webbundersökningar

Flera gånger per år har vi webbenkäter på vår hemsida. Det händer att vi köper in oss på intervjubolags mejlenkäter. Vi mejlar även en webbenkät till nya medlemmar.

Fokusgrupper

Vi bjuder in medlemmar för att diskutera med oss i grupper kring särskilt angelägna frågor.

Spontana synpunkter

Det finns också möjlighet att lämna synpunkter i ”Tyck till-funktionen” på vår hemsida och till vår reklamationsombudsman reko@aea.se.

Uppdaterad: 28 oktober 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!