Föreningsstämman

Ordförklaringar
Flera människor i rad

Föreningsstämman är vårt högsta beslutande organ och där kan medlemmarna få inflytande över verksamheten. Ombuden till stämman utses av Sacoförbunden, Vårdförbundet och av de direktanslutna medlemmarna eftersom de är valdistrikt i vår organisation. Stämman väljer en styrelse som sköter de löpande uppgifterna.

Stämman ansvarar för stadgar och bokslut

Föreningsstämman har ansvar för viktiga frågor, bland annat fattar den beslut om stadgarna och hur stor medlemsavgiften ska vara. Den hanterar också de ekonomiska boksluten och utser styrelseledamöter. Stämman ska hållas senast den 30 juni varje år och vi informerar inför stämman på vår webbplats. Motioner ska komma in till oss senast 31 mars. 

37 ombud

Föreningsstämman består av 37 ombud som valts av distrikten. Distrikt kallas de förbund som är medlemmar i Saco, Vårdförbundet och gruppen direktanslutna medlemmar. För att kunna bli vald till ombud krävs att man är medlem i Akademikernas a-kassa.

Stämman väljer 5 av 7 i styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. En av ledamöterna ska vara Sacos ordförande som av tradition också är styrelsens ordförande. Stämman väljer fem ledamöter, en ledamot utses av Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen och en ledamot utses av personalföreningen på Akademikernas a-kassa. Alla ledamöter har personliga ersättare.

Stämman utser revisorer

Det ska finnas två revisorer som utses av föreningsstämma. En av revisorerna ska vara auktoriserad revisor.

 

Stadgar för Akademikernas a-kassa

 

 

Uppdaterad: 6 mars 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!