Arbetslöshetsförsäkringen

Ordförklaringar

Arbetslöshetsförsäkringen finns som en trygghet för alla som jobbar i Sverige. När du är medlem i a-kassan har du möjlighet att få ersättning utifrån den lön du haft. Om du inte är medlem kan du ändå ha rätt till ersättning men då med ett lägre belopp.

Ersättning utifrån lönen

För att få arbetslöshetsersättning som baseras på den genomsnittliga lön du haft ska tre villkor vara uppfyllda.

  • Du ska klara arbetsvillkoret, det vill säga ha jobbat minst 6 månader minst 80 timmar per kalendermånad inom medlemstiden.
  • Du ska vara medlem och ha varit det i minst 12 månader.
  • Du ska vara arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen.

Om de tre villkoren är uppfyllda kan du få upp till 910 kronor om dagen de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor. Har du också en annan inkomstförsäkring, till exempel via ditt fackförbund kan du ha rätt till ersättning därifrån också.

Grundbelopp – om du inte är medlem

Är du inte med i a-kassan kan du få ändå få ersättning i form av grundbelopp (max 365 kronor per dag) om du är arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen. För det krävs att du klarar arbetsvillkoret. Är du inte medlem kan du söka ersättning hos Alfakassan. Om du nyligen blivit medlem hos oss och uppfyller arbetsvillkoret kan du söka ersättning här.

Pengarna kommer från medlemmarna och staten

Alla pengar som a-kassorna betalar ut kommer från staten. Staten finansierar kostnaden med de medlemsavgifter som a-kassorna tar in och med den arbetsmarknadsavgift som ingår in arbetsgivaravgiften.

Till lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Till A-kassornas samorganisation (SO)

Uppdaterad: 14 maj 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!