Seminarium

Ordförklaringar
Frukostseminarium

INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM 19 MARS

Arbetsförmedlingen och a-kassan – vem borde göra vad?

Både arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar – men vad är det som verkligen behöver göras för att effektivisera stödet på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsutredningen, som i ett brett analysuppdrag studerat statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag, föreslår i sitt slutbetänkande Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad flera stora omfattande förändringar.

Hur ser utredningens viktigaste förslag ut? Och vad ska hända med a-kassornas roll i framtidens arbetsmarknadspolitik? Utredningen föreslår till exempel två alternativa lösningar när det gäller kontrollen av arbetslöshetsersättningen – antingen får Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ansvaret. Vilka skulle för- och nackdelarna vara med de olika alternativen?

Kom på frukostseminarium och hör särskilda utredaren Cecilia Fahlberg berätta om utredningens omfattande analyser och förslag, med fokus på Arbetsförmedling och a-kassa.

Tid: Tisdag 19 mars kl. 8.30-9.30 (frukost serveras från 8.00)
Plats: IF Metalls a-kassa, Olof Palmes gata 11.

Frågor? Mejla Christine Törnquist, IF Metalls a-kassa

Uppdaterad: 18 mars 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!