Arbetsvillkor

Ordförklaringar

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i sex månader under den senaste tolvmånadersperioden.

 

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig:
Fråga oss!