Deltidsregel

Ordförklaringar

Ersättningsperioden är maximalt 300 dagar. 75 av dem kan du använda om du arbetar deltid. Resten kan du bara använda om du är heltidsarbetslös. De dagar du får ersättning en vecka med arbete kallas deltidsdagar.

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig: