Grundbelopp

Ordförklaringar

Ersättning för den som uppfyllt arbetsvillkoret men som inte varit medlem alls eller i kortare tid än 12 månader

Uppdaterad: 1 juli 2016
Sidansvarig:
Fråga oss!