Kvalifikationstid

Ordförklaringar

De månader som du har på dig att uppfylla arbetsvillkoret och som ligger till grund för ersättningen. Oftast den senaste tolvmånadersperioden.

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig:
Fråga oss!