Normalarbetstid

Ordförklaringar

Den genomsnittliga arbetstid som ersättningen baseras på. Oftast den senaste tolvmånadersperioden.

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig:
Fråga oss!