Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Nordiska konventionen

Ordförklaringar
norrsken

Den Nordiska konventionen om social trygghet är en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna. Den innehåller vissa utökade rättigheter som har anknytning till EU-förordningen om social trygghet.

Femårsregeln

Om man flyttar till ett annat nordiskt land och sedan flyttar tillbaka till Sverige inom fem år har man rätt att

  • tillgodoräkna arbete och försäkrad tid i det andra landet om man innan flytten var medlem i en svensk a-kassa och arbetade eller hade arbetslöshetsersättning.

Ansökan om medlemskap ska kommit in till oss inom åtta veckor från det att försäkringen i det andra landet upphörde.

Nordiska konventionen ger alltså ytterligare en möjlighet i förhållande till EU-förordningen nämligen rätten att medräkna arbete utomlands även om man inte har arbetat i Sverige på nytt och inte var bosatt i Sverige medan man arbetade utomlands. Mer om EU-förordningens regler.

Vilka länder omfattas?

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Island
  • Finland
  • Färöarna
  • Åland 

Grönland har dock ingen arbetslöshetsförsäkring och därför blir bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring i nordiska konventionen i praktiken inte tillämpliga avseende Grönland. 

Uppdaterad 5 september 2018
Sidansvarig Medhanye Iyasu
Fråga oss!