Söka ersättning/tidrapportera Se dina uppgifter/inbetalningar

Söka arbete i EU/EES

Om du är arbetslös på heltid har du möjlighet att söka arbete i EU/EES/Schweiz under max tre månader med svensk a-kassa. För att kunna göra det behöver du intyg U2. Det är myndigheten Inspektion för arbetslöshetsförsäkring (IAF) som beviljar detta intyg.