Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Vanliga frågor

 • Jag har dag- eller veckopendlat inom EU/EES

  Svar: Har du dag- eller veckopendlat mellan din bostad i Sverige och ditt arbete i ett annat EU/EES-land har du varit gränsarbetare.

  Har du nu blivit du helt arbetslös ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat

  När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

  Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster.

  4 av 8 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har varit bosatt i Sverige men vistats och arbetat inom EU/EES

  Svar: Har du haft kvar din stadigvarande bosättning i Sverige men inte återvänt till Sverige dagligen eller varje vecka har du varit sällanhemvändare.

  Har du nu valt att återvända till Sverige och söka jobb här ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat

  När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

  Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster. Beroende på arbetsland kan du antingen själv skaffa intyget eller också hjälper vi dig.

  4 av 5 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har bott och arbetat inom EU/EES

  Svar: Du som är inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare men nu flyttat eller återvänt till Sverige som arbetslös kan ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

  Du kan däremot inte räkna med ditt utlandsarbete förrän du först har arbetat i Sverige.

  Ansök om intyg PDU1 från ditt tidigare arbetsland för att vi sedan ska kunna pröva din rätt till att sammanlägga perioderna.

  Mer om hur du skaffar intyg PDU1

  2 av 6 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har varit utsänd inom EU/EES med intyg A1

  Svar: Har du varit utsänd av din svenska arbetsgivare med intyg A1 från Försäkringskassan ska du skicka in en kopia av intyget tillsammans med övriga ansökningshandlingar. För dig gäller annars detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

  0 av 0 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har arbetat utanför EU/EES för min svenska arbetsgivare

  Svar: Om du har arbetat utomlands för en svensk arbetsgivare, som har säte i Sverige, och om din lön har betalats ut från Sverige jämställer vi detta arbete med arbete i Sverige. För dig gäller därför detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

  2 av 5 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Visa fler
Fråga oss!