Jag är inte längre arbetslös, hur meddelar jag det?

Fråga: Jag är inte längre arbetslös, hur meddelar jag det?
Svar:

Skicka in det sista kassakortet samt meddela arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande. Om du har jobbat under tiden med arbetslöshetsersättning så ska du skicka in ett arbetsgivarintyg så att vi kan se att du har fått rätt ersättning.

204 av 267 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej