Jag har nu varit med i 12 månader. Hur får jag högre ersättning?

Vi prövar ditt ärende på nytt När du har varit medlem i 12 månader kommer en handläggare att titta på ditt ärende. Handläggaren prövar om du har rätt till inkomstbaserad ersättning eller inte.

Arbetsvillkor under medlemstiden = högre ersättning För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du ha uppfyllt ett arbetsvillkor under din medlemskapstid. Arbetsvillkoret är uppfyllt om du har arbetat 80 timmar i månaden under 6 månader. Om du inte har arbetat sedan du fick ersättning behöver du inte skicka in något, annars skickar du in Arbetsgivarintyg från din arbetsgivare.

länkikon arbetsgivarintyg.nu

 

4 av 4 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej