Jag har barn under 18 år. Hur får jag mina extra 150 dagar?

Prövningen om de extra dagarna görs automatiskt. Vi samkör vårt register med Försäkringskassan för att få fram barnuppgifterna.

187 av 230 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej