Söka ersättning/tidrapportera Se dina uppgifter/inbetalningar

Jag har barn under 18 år. Hur får jag mina extra 150 dagar?

Det sker automatiskt. Vi samkör vårt register med Försäkringskassan.

8 av 9 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej