Mina 300 ersättningsdagar håller på att ta slut. Jag har barn under 18 år, hur gör jag för att få ytterligare 150 ersättningsdagar?

Fråga: Mina 300 ersättningsdagar håller på att ta slut. Jag har barn under 18 år, hur gör jag för att få ytterligare 150 ersättningsdagar?
Svar:

Ingenting. Prövningen om de extra dagarna görs automatiskt. Vi samkör vårt register med Försäkringskassan för att få fram barnuppgifterna.

160 av 197 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej