Vad är skillnaden mellan anställningsbevis och arbetsgivarintyg?

Fråga: Vad är skillnaden mellan anställningsbevis och arbetsgivarintyg?
Svar:

Av ett anställningsbevis framgår till exempel vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba. Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du faktiskt har arbetat.

Be din arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg på www.arbetsgivarintyg.nu

585 av 645 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej