Jag är pensionär och får fortfarande fakturor.

Fråga: Jag är pensionär och får fortfarande fakturor.
Svar:

Du har antagligen gått i pension före 65 år och då måste du själv avsluta ditt medlemskap.

Avsluta ditt medlemskap

18 av 21 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej