Jag är pensionär och får fortfarande fakturor.

Fråga: Jag är pensionär och får fortfarande fakturor.
Svar:

Du har antagligen gått i pension före 65 år och då måste du själv avsluta ditt medlemskap.

Avsluta ditt medlemskap

20 av 24 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej