Jag är pensionär och får fakturor.

Fråga: Jag är pensionär och får fakturor.
Svar:

Om du har gått i pension innan du fyllt 65 måste du själv avsluta ditt medlemskap.

Avsluta ditt medlemskap

21 av 25 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej