Jag är provanställd och trivs inte. Får jag a-kassa?

Fråga: Jag är provanställd och trivs inte. Får jag a-kassa?
Svar:

Om du själv väljer att avsluta en provanställning räknas det som om du sagt upp dig. Detta gäller under provanställningstiden och när provanställningen går ut. Skulle arbetsgivaren vilja att du fortsätter din anställning anses du vara fast anställd.

Om arbetsgivaren avbryter provanställningen har du rätt till ersättning som efter en tidsbegränsad anställning.

Egen uppsägning

96 av 150 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej