Söka ersättning

 • När får jag mitt beslut?

  Svar: När du har tidrapporterat på ditt första kassakort fattar vi beslut i ditt ärende. Det kan du tidigast göra två veckor efter att du blev arbetslös.

  31 av 74 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur söker jag ersättning?
   Svar:
  1. Skriv in dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen.
  2. Skaffa arbetsgivarintyg för de 12 senaste månadernas arbete.
  3. Fyll i din ansökan på www.aea.se/etjanster.
  4. Tidrapportera på dina kassakort i Mina sidor. Logga in på www.aea.se/minasidor.

  Vad ska jag skicka in?

  Mer om hur du söker ersättning

  20 av 27 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Vad ska jag skicka in som arbetslös efter anställning?

  Svar: Anställning

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet vi. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 månader. Din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg i portalen arbetsgivarintyg.nu. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation får du intyget i portalen och skickar det via den till oss. Annars får du intyget på papper och postar eller mejlar det till info@aea.se.
  3. Har du sagt upp dig? Fyll i formuläret Egen uppsägning om du har sagt upp dig själv. Fyll i Egen uppsägning.
  4. Har du ett företag? Har du haft ett företag vid sidan om din anställning ska du fylla i Företag – Extraarbete.
  5. Har du haft ett extraarbete? Om du vid sidan om ditt heltidsarbete jobbat extra utreder vi om det räknas som bisyssla. Skicka in ett arbetsgivarintyg även för ditt extraarbete. Mer om bisyssla och vilka intyg vi behöver.
  6. Jobbat utomlands? Har du arbetat utomlands ska du ringa vår utlandsavdelning på 08-412 33 00 för mer information.

  Mer om anställning

  Alla formulär hittar du här

  Till portalen arbetsgivarintyg.nu

  15 av 24 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Vad ska jag skicka in som arbetslös efter studier

  Svar: Studerat

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Studieintyg. Fyll i Studieintyg om du har studerat det senaste året. Om du inte har haft studiemedel från CSN ska du även bifoga ett registreringsintyg från studieanordnaren som styrker terminstider.

  Mer om studier

  Till Studieintyg

  Till arbetsgivarintyg.nu

  Alla formulär hittar du här

  9 av 19 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Vad ska jag skicka in som arbetslös efter företagande?

  Svar: Företagare

  1. Fyll alltid i en Anmälan. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Företag som huvudsaklig sysselsättning? Fyll i formuläret Företagare Arbetsintyg för företagare om du har haft ett aktivt företag. Till formuläret Företag – Arbetsintyg
  3. Företag vid sidan om heltidsarbete? Har du haft företag som en bisyssla ska du skicka in formuläret Företag – Extraarbete. Till formuläret Företag – Extraarbete 

  Mer om företag

  Alla formulär hittar du här

  3 av 5 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att varit hemma med barn?

  Svar: Hemma med barn

  1. Fyll alltid i en Anmälan. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Ange datum i din ansökan. Har du varit föräldraledig på heltid räcker det med att du anger vilka datum det gäller när du söker ersättning.
  3. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  4. Jobbat och fått föräldrapenning? Har du kombinerat arbete med föräldrapenning ska du skicka in intyg från Försäkringskassan där det framgår hur mycket ersättning du har fått före skatt.

  Alla formulär hittar du här

  0 av 2 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att ha varit sjuk?

  Svar: Sjuk

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Sjuk Om du varit sjuk anger du det i din ansökan så stämmer vi av mot Försäkringskassan. Har du inte haft ersättning därifrån skickar du in läkarintyg.

  Mitt ärende – övriga upplysningar

  Alla formulär hittar du här

  3 av 6 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste intygen vara i original?

  Svar: Nej, det går utmärkt att skicka in kopior.

  Ladda upp dina dokument på www.aea.se/laddaupp eller som bilagor till våra e-formulär.

  Du kan också posta dina handlingar till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm.

  Till våra e-tjänster

  447 av 468 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur hör a-kassa, fack och inkomstförsäkring ihop?

  Svar: A-kassa + Fackförbund = Inkomstförsäkring

  A-KASSA: Vi betalar ut din ersättning om du blir arbetslös. För att få ersättning grundad på lönen måste du vara med i minst 12 månader och under medlemstiden arbetat. Mer om villkoren för ersättning från a-kassan

  FACKFÖRBUND: Du som är medlem i facket får hjälp och stöd i arbetsrelaterade frågor, juridisk hjälp, olika försäkringar, karriärcoachning med mera. Det är facket som betalar ut den extra inkomstförsäkringen. Våra fackförbund

  INKOMSTFÖRSÄKRING: Om du tjänar mer än 25 025 kronor är det bra att ha en inkomstförsäkring så att du kan få 80 procent av hela din lön om du blir arbetslös. I de flesta av våra fackförbunds medlemsavgifter ingår inkomstförsäkringen. Ett villkor för att få sin inkomstförsäkring är att man också är med i och får ersättning från a-kassan. Mer om inkomstförsäkring

   

  12 av 20 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur får jag ut min inkomstförsäkring?

  Svar: När vi fattat beslut om din rätt till a-kassa fattar ditt bolag för inkomstförsäkringen sitt beslut. Hur ansökan för inkomstförsäkring går till beror på vilket fackförbund eller bolag du har.

  Saco inkomstförsäkring Om du har din försäkring via Saco Inkomstförsäkring får du ansökningshandlingar hemskickade automatiskt när du anmält dig på arbetsförmedlingen.

  Annan försäkring via facket eller privat bolag Har du din försäkring via ett privat bolag eller ett fackförbund som inte har Saco Inkomstförsäkring måste du själv ansöka om ersättning.

  Mer om inkomstförsäkring via fackförbunden

  Våra fackförbund

  4 av 11 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur mycket är maxersättning?

  Svar: 910 kronor första hundra dagarna Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

  Ersättning 5 dagar per vecka Arbetslöshetsersättning betalas ut maximalt 5 dagar per vecka. Om du är helt arbetslös en månad får du i genomsnitt 22 dagar. Du som har haft högre lön än 25 025 per månad får cirka 20 000 kronor före skatt de första 100 dagarna. Om du har en inkomstförsäkring via facket eller privat bolag kan du få mer.

  Räkna ut din ersättning

  Om ersättningen

  Om inkomstförsäkring

  55 av 66 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har inte fått alla intyg ännu, kan jag skicka in de handlingar jag har så länge?

  Svar: Ja, det går bra. Tidrapportera också på dina kassakort i Mina sidor även om du inte fått beslut än. Då får du din utbetalning snabbare.

  Till Mina sidor

  43 av 50 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har ett fosterbarn. Räknas den ersättningen?

  Svar: Har du fosterbarn räknas det i regel inte som arbete och påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning. Eftersom du inte har lön utan ett fast arvode och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska det inte fyllas i på kassakorten

  24 av 29 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag är inte nöjd med mitt beslut.

  Svar: Begär att vi omprövar beslutet. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

  Ompröva ditt beslut här

  Vill du hellre posta din begäran om omprövning skickar du den till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm. 

  32 av 36 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har sagt upp mig och blivit avstängd. Varför börjar inte mina dagar att dras?

  Svar: Har du fyllt i och skickat in dina kassakort? För att dina dagar ska räknas av måste vi se vad du har haft för sysselsättning. Har du varit arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen så räknas dagarna av om du skickar in dina kassakort. Tänk också på att efter de 45 dagarnas avstängning kommer 7 dagars karens.

  29 av 39 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur länge måste jag ha varit medlem för att kunna få ersättning?

  Svar: Grundersättning Så fort du är vår medlem så är vi behöriga att från och med samma dag pröva din rätt till ersättning. Är du ny i a-kassan kan du få ett så kallat grundbelopp på 365 kronor om dagen om du har arbetat heltid.

  Inkomstrelaterad ersättning Du som har varit medlem i 12 månader eller mer kan få ersättning grundad på lönen. Har du bytt från en a-kassa till oss tillgodoräknas din medlemstid från din förra a-kassa.

  Mer om ersättningsnivån

  51 av 71 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste jag skicka in mina handlingar direkt?

  Svar: Det går att ansöka om ersättning retroaktivt 9 månader tillbaka i tiden.

  Kom i håg arbetsförmedlingen Skriv in dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen. Du kan göra det online på www.arbetsformedlingen.se, i samband med det bokar du ditt första med din förmedlare. För att få ersättning måste besökte ske inom 5 dagar från att du skrev in dig.

  81 av 97 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Mitt barn har ingen plats på förskolan.

  Svar: Om du inte har plats på förskolan för ditt barn går det bra att ordna barnomsorgen privat. Det betyder att det måste finns någon som kan ta hand om ditt barn så att du kan jobba. Många anger mor- eller farföräldrar.

  0 av 1 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag får mina semesterdagar i en klumpsumma.

  Svar: Har du inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar dessa inte din rätt till ersättning.

  129 av 130 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag slutar snart mitt vikariat. Jag fick a-kassa innan dess.

  Svar: A-kassa för mindre än ett år sedan Om det var kortare tid än 365 dagar sedan du senast fick a-kassa fortsätter du på din gamla ersättningsperiod. Det blir ingen ny karens. Har du arbetat som lärare med rätt till ferielön? Då kan du få ersättning först när ferielöneperioden löpt ut.

  Sök ersättning igen

  A-kassa för mer än ett år sedan Om du har arbetat mer än ett år är du som "ny" hos a-kassan och vi kontrollerar om du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret och det blir också sju nya karensdagar.

  Sök ersättning

  8 av 9 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag får ferielön.

  Svar: Den som arbetat in ferielön kan inte få arbetslöshetsersättning för den del av sommarlovet som man har rätt till ferielön. Har du arbetat heltid under hela läsåret har du rätt till ferielön för hela sommarlovet. Har du arbetat halva läsåret får du ferielön för ungefär halva sommarlovet.

  Vi räknar fram det antal ferielönedagar du har rätt till utifrån den anställningsgrad du haft under höst- och vårtermin och hur många dagar du arbetat. Motsvarande antal feriedagar läggs sedan ut under sommaren och du kan inte få a-kassa för samma period som du har ferielön.

  Om du är anställd med semestertjänst arbetar du in semesterersättning. Den påverkar inte rätten till a-kassa om du blir arbetslös.

  Mer om ferielön

  A-kassepodden om ferielön

  0 av 0 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej