Söka ersättning

 • Hur får jag ut min inkomstförsäkring?

  Svar: Om du har din försäkring via Saco Inkomstförsäkring får du ansökningshandlingar hemskickade automatiskt när du anmält dig på arbetsförmedlingen. Har du din försäkring via ett privat bolag eller ett förbund som inte har Saco Inkomstförsäkring måste du själv ansöka om ersättning. Vi på Akademikernas fattar beslut om rätt till arbetslöshetsersättning, inte om inkomstförsäkringen.

  Mer om inkomstförsäkring via fackförbunden

  62 av 110 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste intygen vara i original?

  Svar: Nej, det går utmärkt att skicka in kopior.

  Ladda upp dina dokument på www.aea.se/laddaupp eller som bilagor till våra e-formulär.

  Du kan också posta dina handlingar till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm.

  Till våra e-tjänster

  435 av 453 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur mycket är maxersättning?

  Svar: Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag. Arbetslöshetsersättning betalas ut maximalt 5 dagar per vecka. Om du är helt arbetslös en månad får du i genomsnitt 22 dagar. Du som har haft högre lön än 25 025 per månad får cirka 20 000 kronor före skatt de första 100 dagarna. Om du har en inkomstförsäkring via facket eller privat bolag kan du få mer.

  Räkna ut din ersättning

  Om ersättningen

  Om inkomstförsäkring

  195 av 245 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har inte fått alla intyg ännu, kan jag skicka in de handlingar jag har så länge?

  Svar: Ja, det går bra. Skicka också dina kassakort även om du inte fått beslut än.

  38 av 44 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har ett fosterbarn. Räknas den ersättningen in i a-kassan?

  Svar: Har du fosterbarn räknas det i regel inte som arbete och påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning. Eftersom du inte har lön utan ett fast arvode och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska det inte fyllas i på kassakorten

  19 av 23 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag är inte nöjd med mitt beslut. Hur gör jag nu?

  Svar: Begär att vi omprövar beslutet. Det kan du fylla i vårt formulär, mejla info@aea.se eller skicka ett vanligt brev till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

  Ompröva ditt beslut här

  30 av 33 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har sagt upp mig och blivit avstängd. Varför börjar inte mina dagar att dras?

  Svar: Har du fyllt i och skickat in dina kassakort? För att dina dagar ska räknas av måste vi se vad du har haft för sysselsättning. Har du varit arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen så räknas dagarna av om du skickar in dina kassakort. Tänk också på att efter de 45 dagarnas avstängning kommer 7 dagars karens.

  22 av 27 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur länge måste jag ha varit medlem för att kunna få ersättning?

  Svar: En dag räcker. Så fort du är vår medlem så är vi behöriga att från och med samma dag pröva din rätt till ersättning. Har du bytt från en a-kassa till oss tillgodoräknas din medlemstid. Är du ny i a-kassan kan du få ett så kallat grundbelopp på 365 kronor om dagen om du har arbetat heltid.

  Mer om ersättningsnivån

  76 av 159 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste jag skicka in mina handlingar direkt när jag blir arbetslös?

  Svar: Det går att ansöka om ersättning retroaktivt 9 månader tillbaka i tiden. Tänk på att du måste anmäla dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

  75 av 85 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Det står att barntillsynen måste vara ordnad, men vi har ingen plats på förskolan.

  Svar: Om du inte har plats på förskolan för ditt barn går det bra att ordna barnomsorgen privat. Det som räknas är om det finns någon som kan ta hand om ditt barn så att du kan jobba. Om till exempel mor- eller farföräldrarna kan ställa upp och ta hand om ditt barn kan du ange deras namn på blanketten Anmälan om arbetslöshet.

  55 av 79 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har inte tagit ut alla semesterdagar och får nu en klumpsumma när jag slutar. Vad händer då?

  Svar: Har du inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar dessa inte din rätt till ersättning.

  114 av 120 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag slutar snart mitt vikariat. Hur blir det med a-kassan?

  Svar: Om det var kortare tid än 365 dagar sedan du senast fick a-kassa fortsätter du på din gamla ersättningsperiod. det blir ingen ny karens. Har du arbetat som lärare med rätt till ferielön? Då kan du få ersättning först när ferielöneperioden löpt ut.

  Om du har arbetat mer än ett år är du som "ny" hos a-kassan och vi kontrollerar om du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret och det blir också 7 nya karensdagar.

  101 av 156 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej