Hur länge måste jag ha varit medlem för att kunna få ersättning?

Fråga: Hur länge måste jag ha varit medlem för att kunna få ersättning?
Svar:

En dag räcker. Så fort du är vår medlem så är vi behöriga att från och med samma dag pröva din rätt till ersättning. Har du bytt från en a-kassa till oss tillgodoräknas din medlemstid. Är du ny i a-kassan kan du få ett så kallat grundbelopp på 365 kronor om dagen om du har arbetat heltid.

Mer om ersättningsnivån

72 av 154 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej