Jag är inte nöjd med mitt beslut. Hur gör jag nu?

Fråga: Jag är inte nöjd med mitt beslut. Hur gör jag nu?
Svar:

Begär att vi omprövar beslutet. Det kan du fylla i vårt formulär, mejla info@aea.se eller skicka ett vanligt brev till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

Ompröva ditt beslut här

30 av 33 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej