Jag är inte nöjd med mitt beslut.

Fråga: Jag är inte nöjd med mitt beslut.
Svar:

Begär att vi omprövar beslutet. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

Ompröva ditt beslut här

Vill du hellre posta din begäran om omprövning skickar du den till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm. 

30 av 34 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej