Vad ska jag skicka in som arbetslös efter anställning?

Fråga: Vad ska jag skicka in som arbetslös efter anställning?
Svar:

Anställning

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet vi. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 månader. Din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg i portalen arbetsgivarintyg.nu. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation får du intyget i portalen och skickar det via den till oss. Annars får du intyget på papper och postar eller mejlar det till info@aea.se.
  3. Har du sagt upp dig? Fyll i formuläret Egen uppsägning om du har sagt upp dig själv. Fyll i Egen uppsägning.
  4. Har du ett företag? Har du haft ett företag vid sidan om din anställning ska du fylla i Företag – Extraarbete.
  5. Har du haft ett extraarbete? Om du vid sidan om ditt heltidsarbete jobbat extra utreder vi om det räknas som bisyssla. Skicka in ett arbetsgivarintyg även för ditt extraarbete. Mer om bisyssla och vilka intyg vi behöver.
  6. Jobbat utomlands? Har du arbetat utomlands ska du ringa vår utlandsavdelning på 08-412 33 00 för mer information.

Mer om anställning

Alla formulär hittar du här

Till portalen arbetsgivarintyg.nu

14 av 23 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej