Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Arbetslös efter anställning

Det som har betydelse för när du kan få ersättning är hur din anställning avslutades. Din ersättningsperiod inleds alltid med sju dagars karens. Arbete styrks med ett arbetsgivarintyg som fylls i av din arbetsgivare. Om du har sagt upp dig själv har du rätt till ersättning efter 45 dagars avstängning.

Så här ansöker du:

  1. Fyll alltid i Ansökan om ersättning Formuläret hette tidigare Anmälan om arbetslöshet. Du fyller i det på www.aea.se/minasidor
  2. Arbetsgivarintyg för 12 månader. Vi slår alltid ut ditt arbete på 12 månader så det är viktigt att du skickar in intyg för alla arbeten du haft det senaste året. Din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg i portalen arbetsgivarintyg.nu. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation får du intyget i portalen och skickar det via den till oss. Annars får du intyget på papper och postar eller mejlar det till info@aea.se.
  3. Har du sagt upp dig? Fyll i uppgifter om detta i Mina sidor.
  4. Har du ett företag? Har du haft ett företag vid sidan om din anställning ska du fylla i Företag – Extraarbete.
  5. Har du haft ett extraarbete? Om du vid sidan om ditt heltidsarbete jobbat extra utreder vi om det räknas som bisyssla. Skicka in ett arbetsgivarintyg även för ditt extraarbete. Mer om bisyssla och vilka intyg vi behöver.
  6. Arbetat utomlands? Läs mer på vår sajt www.aea.se/utland Du kan också ringa vår utlandsavdelning på 08-412 33 00 eller mejla utland@aea.se för mer information.

Mer om anställning

Till Mina sidor

Alla formulär hittar du här

Till portalen arbetsgivarintyg.nu

9 av 24 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Fråga oss!