Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att ha varit sjuk?

Fråga: Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att ha varit sjuk?
Svar:

Sjuk

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Sjuk Om du varit sjuk anger du det i din ansökan så stämmer vi av mot Försäkringskassan. Har du inte haft ersättning därifrån skickar du in läkarintyg.

Mitt ärende – övriga upplysningar

Alla formulär hittar du här

3 av 6 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej