Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Arbetslös efter att ha varit sjuk

I vanliga fall ska du uppfylla villkoren för a-kassa under 12-månadersperioden direkt före arbetslösheten. Din ersättning beräknas på samma månader. Har du varit sjuk och arbetat mindre än 80 timmar en månad kan den hoppas över. För varje månad som du varit sjuk lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader.
  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning Formuläret finns i Mina sidor.
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Sjuk Om du varit sjuk anger du det i din ansökan så stämmer vi av mot Försäkringskassan. Har du inte haft ersättning därifrån skickar du in läkarintyg.

Alla våra e-tjänster

ikon länk arbetsgivarintyg.nu

ikon länk Mina sidor

5 av 11 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Fråga oss!